Tá sé tagtha chun solais gur pléadh an t-ardú as cuimse a tháinig ar chostas an Ospidéil Náisiúnta Leanaí ag cruinniú de bhord an ospidéil i mí an Mheithimh seo caite.

Dúirt an tAire Sláinte Simon Harris gur i ndeireadh Lúnasa a chuala sé féin ar dtús go raibh róchaiteachas ann agus nár insíodh dó go dti mí na Samhna gur ardú €450 milliún a bhí i gceist.  

Tá bord stiúrtha freagrach as togra Ospidéal na Leanaí a riar agus bíonn ionadaithe sinsearacha ón Roinn Sláinte agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i láthair ag cruinnithe an bhoird.

I mí an Mheithimh anuraidh, dúradh ag ceann de na cruinnithe seo go raibh ardú as cuimse tagtha ar chostais tógála an ospidéil nach raibh aon choinne leis. Dúradh, áfach, nach raibh praghas iomlán an togra ar fáil fós.

Láthair an Ospidéil Náisiúnta Leanaí (Pic: Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Leanaí)

I mí Mheán Fómhair, dúradh leis an mbord arís go raibh róchaiteachas suntasach i gceist leis an togra. €391 milliún an figiúr a luadh ag an am.

Cé gur reáchtáileadh an cruinniú seo ar 19 Meán Fómhair, níor cuireadh eolas faoin róchaiteachas faoi bhráid an Rialtais go dtí 9 Samhain, mí tar éis don Bhuiséad a bheith fógartha. Figiúr níos airde fós - €450 milliún - a luadh ag an gcruinniú sin.

Tá urlabhraí Fhianna Fáil Dara Calleary míshásta leis an laghad eolais, mar a dúirt sé, atá curtha ar fáil. 

"Caithfidh an Roinn Sláinte níos mó eolais a thabhairt dúinn faoin uair go raibh siad ar an eolas faoin róchaiteachas seo, agus faoin bplean atá acu dhul i ngleic leis an róchaiteachas atá i gceist.  Ní féidir linn fanacht go dtí go mbeidh fiosruchán PWC réitithe ar an ábhar.  Teastaíonn freagraí uainn anois.'

Dara Calleary TD

Tá cuireadh tugtha ag an gCoiste um Chuntais Phoiblí d'Ard-Rúnaí na Roinne Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe Robert Watt teacht os a gcomhair le ceisteanna a fhreagairt ar an ábhar.

Meastar gur suas le €1.5 billiún a d'fhéadfadh a bheith ar an Ospidéal Leanaí sa deireadh.