Tá togra seolta ag lucht taighde in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a thabharfas deis do dhaoine a mhair in Áras Mháithreacha agus Leanaí Thuama a scéalta féin faoin saol a chaith siad ann a inseacht.

Taighdeoirí i Roinn na Staire san ollscoil faoi cheannas an Dr Sarah-Anne Buckley agus an Dr John Cunningham atá i mbun an tionscnaimh i gcomhar le Gréasán Marthanóirí Thuama.

Tá sé i gceist ag na taighdeoirí scéalta pearsanta na ndaoine a chruinniú agus a chartlannú. Chuige sin, tá an Roinn ag déanamh aithrise ar an mhodheolaíocht ar baineadh leas aisti i i dtíortha eile cosúil an Astráil, mar ar labhraíodh go díreach le daoine a mhair in institiúidí stáit.

Coinneofar torthaí an togra stairsheanchais seo i dtaisce i gcartlann Leabharlann James Hardiman san ollscoil.

796: An líon leanaí a shíltear ar fágadh a gcoirp i ndabhach séarachais ag an Áras Mháithreacha agus Leanaí i dTuaim. Cuid é den saothar 'Leanaí Thuama' leis an ealaíontóir Olga Magliocco.

Seoladh an togra ag seimineár san ollscoil ar maidin. Bhí roinnt daoine a chaith seal dá saol i dTuaim páirteach sa seimineár.

Ócáid phríobháideach a bhí ann agus ní raibh cead isteach ag na meáin le daoine a bheadh goilliúnach faoinar tharla dóibh i dTuaim a chosaint.