I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe, gearradh ocht mbliana go leith príosúnachta ar fhear as Co na Gaillimhe inniu faoi ionsaithe gnéis agus faoi thruailliú a dhéanamh ar chailín scoile nuair a bhí sí trí bliana déag d’aois.

I mí na Nollag, chiontaigh giúiré Ray McHugh, 39 bliian d'aois, as an Bhealach Bán, Béal Chláir, in aice le Tuaim i gCo na Gaillimhe as cúig cinn déag den fhiche cúis a cuireadh ina leith.

Dúradh ag triail Ray McHugh gur thosaigh sé an caidreamh leis an chailín nuair a bhí sí dhá bhliain déag d’aois. Póigíní ceanúla agus barróga a bhí i gceist ar dtús. 

Cheannigh sé braisléad briochta dá breithlá trí bliana déag di agus an focal ‘love’ greanta ann. 

Ina dhiaidh sin, thosaigh sé ag cur téacsanna graosta chuici ag iarraidh uirthi rudaí ar leith a dhéanamh. D’iarradh sé uirthi na téacsanna a scrios chomh luath agus a bhí siad léite aici. Rinne sé ionsaithe gnéis agus éigniú béil uirthi ina dhiaidh sin in áiteanna éagsúla san iarthar.

Chuaigh máthair an chailín chuig na Gardaí nuair a tháinig sí ar na téacsanna de thaisme.

Dúirt Ray McHugh go raibh an cailín ag bréagadóireacht. Mhaígh sé nach bhféadfadh sé na coireanna a bhí curtha síos de a dhéanamh mar go raibh mí-ord gnéasach air.

Teach Cúirte na Gaillimhe

I ráiteas a léadh ar son na girsí sa chúirt ar maidin, dúradh go raibh eagla uirthi a dhath a rá lena máthair ar an ábhar gur bhagair Ray McHugh uirthi labhairt le duine ar bith faoina raibh ar bun aige.

"Go dtí gur go núirt mé le duine éigin eile é, go dtí go ndúirt mé os ard é, níor thuig mé i gceart chomh mícheart agus a bhí an méid a rinne sé orm," a dúirt sí.

Dúirt sí nach bhfuil muinín aici as fear ar bith níos mó, nach mbíonn sí ar a suaimhneas má bhíonn sí ina haonar i gcuideachta fir agus nach gcuireann sí muinín in aon duine anois seachas a máthair.

D’éirigh sí as rudaí a dhéanamh lena cairde - ag dul chuig discóanna agus coirmeacha ceoil mar a dhéanann déagóirí.

"Bhí mé lán feirge agus tagann fearg orm anois go héasca. I rith na trialach, thug an smaoineamh go gcaithfinn dul tríd an chroscheistiú tinn mé. Tharraing sé gach rud ar ais chun cuimhne. Ó shin i leith, bíonn mo chuid tromluí níos measa.

Is fuath liom an bealach a mbíonn daoine ag caint faoi ionsaithe gnéis - amhail is go dtuigeann siad céard atá i gceist leis. Déanann siad magadh de ach ní thuigeann siad."

Dúirt an Breitheamh Rory McCabe go raibh neart deiseanna ag Ray McHugh éirí as na hionsaithe agus an truailliú ag am ar bith i gcaitheamh na n-ocht mí dhéag a mhair an caidreamh ach nach ndearna sé sin.

Ghearr sé ocht mbliana go leith príosúnachta air as an truailllú, sé bliana as na hionsaithe gnéis agus ocht mbliana go leith as teacht i dtír ar an chailín. Chuir sé na hocht mí dhéag dheireanacha den téarma iomlán ocht mbliana go leith ar fionraí ar feadh cúig bliana mar bhac ar athchiontú. 

Chuir Ray McHugh a cheann ina lámha nuair a bhí an phríosúnacht á gearradh air agus chaoin sé.

Bhí an cailín, atá seacht mbliana déag d’aois anois, ina suí i gcúl na cúirte i rith na héisteachta.