Deir an Roinn Sláinte gur ábhar mór buartha an méadú suntasach atá tagtha ar chostas tógála an Ospidéil Náisiúnta Leanaí nua. 

Pléadh an costas €1.4 billiún a bhaineann leis an ospidéal ag Comhchoiste Sláinte an Oireachtais inniu. €650 milliún a bhí luaite leis in 2012.

Dúradh ag an éisteacht go mbeidh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte plean nua caipitil a dhréachtú do 2019 agus go mbeidh impleachtaí ag an gcostas ar thograí tógála eile san earnáil sláinte.

D'fhéadfadh ionaid cóir leighis le haghaidh ailse i gCorcaigh, i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath a bheith ina measc siúd a bheas thíos leis.

Dúirt Rúnaí Cúnta na Roinne Sláinte Colm Desmond gur ábhar mór buartha an méadú suntasach atá tagtha ar an gcostas tógála, ach gur chinn an Rialtas leanacht leis an tionscadal ainneoin an ardaithe ar an gcostas mar gheall ar an tábhacht a bhaineann leis do chúram sláinte leanaí.

Dúradh freisin go bhfuil athbhreithniú iomlán neamhspleách á dhéanamh ar an ardú costais. 

Chosain feidhmeannaigh na Roinne an mhaoirseacht atá á déanamh ar an tionscadal. Dúradh go bhfuil uaschostas cinnte ar an ospidéal anois agus go bhfuiltear ag tosú ar an obair thógála dhá bhliain níos luaithe ná mar a bhí beartaithe.

Dúirt urlabhraí sláinte Fhianna Fáil Stephen Donnelly go mbeidh an costas tógála in aghaidh na leapa san ospidéal nua dhá oiread níos airde ná mar a íocadh ar aon ospidéal eile ar domhan.

Sa Dáil, dúirt an Taoiseach nach gciorrófaí agus nach gcuirfí stad le haon tionscadal ach gurbh fhéidir go gcaithfí cuid acu a chur siar.

Dúirt ceannaire Shinn Féin Mary Lou McDonald gur praiseach ar an gceann is fearr de atá sa chostas méadaithe agus gur sár-mhí-éifeacht ó thaobh an Rialtais de atá ann nuair is measa é.

Tá iarrtha ag ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre Brendan Howlin go mbunófaí coiste Dála speisialta le tabhairt faoi fhiosrúchán maidir leis an ardú atá tagtha ar chostas tógála an ospidéil.