Is faoi dheireadh mhí an Mhárta a fhógrós an tAire Oideachais pátrúin do dhá bhunscoil déag nua atá le hoscailt i mí Mheán Fómhair seo chugainn. 

Meánoíche anocht an spriocam atá ag tuismitheoirí le páirt a ghlacadh i suirbhé faoi cé acu ar mhaith leo oideachas lán-Ghaeilge nó oideachas i mBéarla dá bpáistí sna ceantair ina bhfuil na scoileanna nua le bunú.

Tá iarratas déanta ag an eagraíocht Gaeilge - An Foras Pátrúnachta - a bheith ina phátrún ar gach ceann den trí bhunscoil déag nua atá le hoscailt san Fhómhar. 

I mBaile Átha Cliath a bheas ocht gcinn díobh agus fógraíodh anuraidh gur faoi stiúir an Fhorais Phátrúnachta a bheas ceann acu siúd - bunscoil nua ilchreidmheach atá le bunú i dtuaisceart chathair Bhaile Átha Cliath.

Anuraidh, dúirt an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill nach raibh dualgais reachtúla faoin Acht Oideachais maidir leis an nGaeilge á gcomhlíonadh ag an Roinn Oideachais. Mar thoradh ar imscrúdú an Choimisinéara, thug an Roinn le fios go gcuirfí béim níos mó ar an éileamh ar scoileanna lán-Ghaeilge nuair a bheadh scoileanna nua á mbunú feasta.

An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill

Faoin gcóras nua, bhunófaí dhá scoil - scoil Bhéarla agus scoil Ghaeilge - sa chás go gcruthófaí go raibh éileamh ó mhionlach suntusach tuismitheoirí ar oideachas lán-Ghaeilge.

Dúirt Cormac McCashin ón bhForas Pátrúnachta gur 4.7% de scoileanna na tíre seo atá ina nGaelscoileanna ach de réir staidéir atá déanta ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta go bhufil éileamh léirithe ag 23% de thuismitheoirí ar oideachas lán-Ghaeilge.  

"Mura n-éireoidh linn an bhearna sin a líonadh ó thaobh soláthair i gcomparáid leis an éileamh, ní bheidh tuismitheoirí in ann teacht ar oideachais lán-Ghaeilge dá bpáistí.

Tá sé fíorthábhachtach go gcaithfidh tuismitheoirí vóta roimh dheireadh na hoíche anocht. Is mian linn nuair a bheas éileamh léirithe in aon cheantair sa tír don oideachais lán-Ghaeilge go ndéanfaí freastal air sin."

Thug urlabhraí an Aire Oideachais Joe McHugh le fios tráthnóna gur faoi dheireadh mhí an Mhárta a fhógrófar pátrúin na scoileanna nua. Dheimhnigh sé freisin go dtabharfar aird ar éilimh ó mhionlach suntusach tuismitheoirí ar mhaith leo oideachais lán-Ghaeilge dá bpáistí.

Is féidir an suirbhé a dhéanamh ar shuíomh na Roinne Oideachais