Gearradh fíneálacha ar os cionn 7,400 duine  ar fud na tíre in 2017 mar gheall ar dhumpáil mhídhleathach, de réir figiúirí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Tá na figiúirí sin ag ardú bliain i ndiaidh bliana, a deir an Ghníomhaireacht.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath is mó a d'eisigh fíneálacha - 1,465 acu. Lena ais sin, níor eisigh Comhairle Contae Shligigh ach 47 fíneáil.

Cé go bhfuil údaráis áitiúla ar fud na tíre ag baint leasa as ceamaraí slándála agus dróin le dul i ngleic le dumpáil mhídhleathach, dealraíonn sé gur beag tionchar a bhí acu go dtí seo. Ní léir mórán ratha a bheith ar fheachtais phoiblí ach oiread. 

Le cúig bliana, tá os cionn €154,000 caite ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ag déanamh obair ghlantacháin ar shuímh mhídhleathacha. Léiríonn na figiúirí thíos go bhfuil an costas ag dul i méid gach bliain.  

Tháinig muid ar shuíomh amháin sa Ghort i ndeisceart na Gaillimhe ar caitheadh gach cineál bruscair ann - idir dhramhaíl tí, dhoirtil cisitine agus bhoinn. 

Glanadh an áit seo ó bhonn cúig mhí dhéag ó shin le hairgead ón gComhairle Contae agus tá fearg mhuintir an cheantair go bhfuil an diúscairt fós ag tarlú. Deir siad go bhfuil sé ag cur isteach go mór ar thurasóireacht agus ar áilleacht na háite.