Táthar ag iarraidh ar an Rialtas fógra a dhéanamh go luath maidir leis na hathruithe atá beartaithe don cháin mhaoine áitiúil ó 2020 ar aghaidh. 

Tá sé ráite ag comhairleoirí áitiúla i mBaile Átha Claith go bhfuil imní mhór ar dhaoine go dtiocfaidh méadú suntasach ar an gcáin, má bhunaítear í ar an luach atá ar thithe san am i láthair.

De réir na rialacha atá anois ann, tá rátaí na cánach bunaithe ar an luach a bhí ar thithe san am a caitheadh - Bealtaine 2013.

Ach má shocraíonn an Rialtas an cháin mhaoine a bhunú ar an luach atá ar thithe faoi lathair, d'fhéadfadh ardú suntasach teacht ar an méid a ghearrfaí ar úinéirí tí i gceantair áirithe.

Ag labhairt dó le Nuacht RTÉ/TG4, dúirt an comhairleoir neamhspleách i mBaile Átha Cliath Ruairí McGinley go mbailítear €80 milliún i gcáin mhaoine i gcathair Bhaile Átha Cliath gach bliain, ach nach bhfaigheann an chomhairle cathrach ach €4 milliún den mhéid sin.

Tugtar 20% den cháin a bhailítear i mBaile Átha Cliath d'údaráis áitiúla faoin tuath, agus ní mó ná sásta atá daoine i mBaile Átha Cliath faoi sin, a mhaígh sé.

Dúirt sé gur chóir go bhfanfadh sciar níos mó den cháin san ardchathair agus an t-airgead a chaitheamh ar sheirbhísí níos fearr a chur ar fáil ansin. 

An Comhairleoir Contae Ruairí McGinley

Cé go bhfuil an Comhairleoir McGinley i bhfabhar luachanna tithe a nuashonrú ar mhaithe leis an gcáin mhaoine a mheas, creideann sé gur chóir an ráta féin a íslíú ó 0.18% go dtí 0.1% le go mbeadh an méid céanna airgid á íoc ag daoine.

Ina cheantar féin - Ráth Maonais / Ráth Garbh - dealraíonn sé go mbeadh ar dhaoine €155 breise ar an meán a íoc mura laghdófaí an ráta. 

De réir na rialacha atá ann faoi láthair, níl tithe a tógadh ón mbliain 2013 i leith inchánaithe ach dúirt an Comhairleoir McGinley gur chóir go mbeadh. 10,000 teach atá i gceist.

Dúirt urlabhraí ón Roinn Airgeadais go bhfuil athbhreithniú ar an gcáin mhaoine ar bun faoi láthair agus go gcuirfear an t-eolas cuí ar fáil i bhfad sula dtiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm. 

Agus mhaígh an Taoiseach sa Dáil roimh an Nollaig nach mbeadh ardú suntasach ar an gcáin seo agus go mbeadh sé mórán mar a chéile leis an gcáin atá á híoc ag úinéirí tí faoi láthair.