Cailleadh an ceoltóir, an cumadóir agus an fear léinn, an tOllamh Mícheál Ó Suilleabháin in aois 67 bliana d’aois.

Rugadh Mícheál Ó Suilleabhán i gCluain Meala i mí na Nollag sa bhliain 1950, áit ina raibh siopa beag grósaeireachta ag a mhuintir.  

Ba léir ó aois an-óg go mbeadh ar a chumas draíocht a bhaint as pianó.

Thosaigh sé ag freastal ar ranganna pianó ina óige agus faoin am a raibh sé ina dhéagóir bhí an giotár faoina smacht aige chomh maith agus é ag cur bannaí ceoil le chéile.

Ba é Mícheál Ó Súilleabháin an chéad duine ina theaghlach a fuair oideachas 3ú leibhéal.

Tháinig sé faoi anáil an teagascóra Sean Ó Riada i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Teagascóir ab ea é féin óna 1970aidí i leith.  Bhí sé ina cheannasaí ar an Roinn Ceoil i gColáiste na hOllscoile Chorcaigh.

I measc a shaothar, tá: The Dolfins Way, Oileán, Casadh, Gaisce agus Woodbrook.

Cuimhneofar air freisin as stiúradh a dhéanamh ar an seó leathama  Lumen a taispeánadh ag an Chomórtas Eurofíse i 1995.

Ollamh Emeritus le Ceol ag Ollscoil Luimnigh ab ea é.

Bhí sé ina bhunaitheoir agus ina stiúrthóir ar Acadamh Ceoil agus Rince Domhanda na hÉireann.

D'éirigh sé as a chuid cúramaí ollscoile i 2016.

Dúirt Ollscoil Luimnigh go bhfuil oidhreacht shaibhir fágtha ina dhiaidh ag an Suilleabhánach agus go bhfuil daltaí as breis agus leathchéad tíortha ag tarraingt ar an Acadamh a bhunaigh sé.

Bhí cáil ar an chomhréiteach a rinne Mícheál Ó Suilleabháin ar cheol traidisiúnta agus ar cheol clasaiceach.

B'iomaí ceoltóir agus amhránaí traidisiúnta a sheinn sé leo ar fud na cruinne.

Craoltóir cumasach ab ea é fosta.

Bhronn Coláiste na hOllscoile Corcaigh Céim Dochtúireachta Oinigh air in 2005.

Ba é an chéad duine ar bhronn Comhaltas Ceoltóirí Éireann Ollamh na hÉigse air in 2006.

Sa bhliain 2011, bronnadh Gradam na Comaoine TG4 air mar aitheantas ar a chuid saothair.

Bronnadh Saoirse Chluain Mheala air i 2016.

Dúirt an tUachtarán, Michael D. Higgins go bhfánfaidh saothar agus ceol Mhíchíl Uí Shulleabháin i gcuimhne na ndaoine go deo.

Maireann a bhean an tOllamh Helen Phelan agus a mac Luke, a beirt mhac, Eoin agus Micheál agus a matháir siúd, an Dr Nóirín Ní Riain.