Sheol an tAire Iompair Shane Ross togra rothaíochta agus siúil, a dtugtar An Bealach Glas air, sa Bheart i gCo Dhún na nGall inniu.

Trí bhealach éagsúla 46.5 ciliméadar ar fhad atá i gceist. 

Téann an chéad bhealach ó Dhoire go Bun Cranncha, an dara bealach ón Maigh go Doire agus an tríú bealach ón Srath Bán go Leifear. 

€18.5 milliún a chosain an togra atá á mhaoiniú ag Ciste Interreg an Aontais Eorpaigh.