Tá roinnt bóithre in Inis Eoghain, Co Dhún na nGall, druidte fós mar gheall ar an damáiste a rinne tuilte ansin Dé Máirt seo caite.

Scrios an díle an droichead idir Rinn Uí Choigligh agus Carn Domhnach agus tá an chuid sin den bhóthar druidte dá bharr.

Beidh droichead sealadach á thabhairt ansin ón gCurrach i gCill Dara Dé Luain seo chugainn agus feisteoidh innealtóirí ón Arm an droichead ar an láthair.

Dúirt innealtóir bóithre sa Chomhairle Contae Breandán Mac Pháidín go mbaineann busanna scoile úsáid as an mbóthar sin agus go bhfuil gach iarracht á déanamh é a oscailt an athuair chomh luath agus is féidir.

Tá an Chomhairle Contae le tabhairt faoi obair athchóirithe go luath freisin ar an droichead idir Rinn Uí Choigligh agus Bun an Phobail.

Deir an Chomhairle go bhfuil 80% den suirbhé ar an damáiste a rinneadh do bhóithre déanta acu ag an tráth seo. Deir siad go mbeidh barúil acu faoin gcostas athchóirithe faoi dheireadh na seachtaine seo.

Ghabh Príomhfheidhmeannach na Comhairle Séamus Neely buíochas leis na Ranna Rialtais ar fad as a gcomhoibriú go dtí seo, agus mhol sé chomh maith bunadh Inis Eoghain as an obair atá ar bun acusan sa cheantar ó tharla an tuile. 

D'iarr Príomh-Aoire an Rialtais an tAire Stáit Joe McHugh ar chomhlachtaí árachais gan moill ar bith a dhéanamh sa mheasúnú atá le déanamh acu ar ionaid ghnó in Inis Eoghain atá buailte ag na tuilte.

Caithfear tacú leis na gnóanna seo le cinntiú nach gcaillfidh siad deiseanna agus go mbeidh poist slán, a dúirt sé. 

Thug an tAire Stáit a bhfuil cúraimí spóirt air Brendan Griffin cuairt ar Chumann Sacair agus Dornálaíochta an Dúin Riabhaigh i mBun Cranncha inniu leis an damáiste a rinneadh dó a fheiceáil.

Cumann Sacair agus Dornálaíochta an Dúin Riabhaigh

Go dtí seo, tá 47 teaghlach in Inis Eoghain tar éis clárú le Comhairle Contae Dhún na nGall le lóistín a fháil i bhfianaise an damáiste a rinneadh dá dtithe.

Bhí 21 teaghlach acu i mBun na hAbhann, 14 teaghlach i mBun Cranncha, agus an chuid eile i gCarn Domhnach, sa Mhagh, i gCluain Maine agus i Málainn.

Deir an Chomhairle go mbeidh orthu lóistín fadtréimhseach a sholáthar do roinnt de na teaghlaigh sin.

Deir an comhairleoir Albert Doherty ó Shinn Féin go bhfuil sé sásta leis an dlús atá faoin obair athchóirithe ach go gcaithfear aire ar leith a thabhairt do na teaghlaigh is mó atá ag fulaingt.