Tá plécháipéis foilsithe inniu ag Rialtas na Breataine ina moltar comhpháirtíocht nua chustaim idir an tAontas Eorpach agus an Bhreatain féachaint le teorainn dhaingean chustaim a sheachaint.

Moladh eile atá sa cháipéis go mbeadh teorainn chustaim ann, ach go mbeadh sé chomh hoscailte agus ab fhéidir.

Tá Rialtas na Breataine ag moladh go mbeadh tréimhse eatramhach ann ó thaobh riaracháin chustaim de nó go mbeadh deis acu socruithe nua trádála a dhéanamh. 

Ní fios fós, áfach, cén glacadh a bheas ag an Aontas Eorpach ná ag Rialtas na hÉireann leis na moltaí seo.

Foilseofar cáipéis ar leith faoi chás na teorann sa tír seo amárach.