Tá titim eile tagtha ar an líon cailíní scoile a fuair an vacsaín HPV a thugann cosaint in éadan ailse i muineál na broinne.

Ón bhliain 2010 tá an vacsaín ar fáil saor in aisce do ghach cailín sa chéad bhliain meánscoile. 

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go léiríonn figiúirí luatha gur 70% de chailíní a bhain leas as an vacsaín sa scoilbhliain 2015/2016, i gcomparáid le 87% i 2014.

Tá an vacsaín molta ag an Eagraíocht Sláinte Domhanda, ag an Choiste Comhairleach Náisiúnta ar Imdhíonadh agus ag an Chónaidhm Idirnáisiúnta Cnáimhseoirí agus Gínéiceolaithe.

Ach tá imní léirithe ag roinnt grúpaí ó tuairiscíodh gur bhuail fadhbanna móra sláinte líon áirithe cailíní i ndiaidh an vacsaín a fháil.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach bhfuil fianaise eolaíoch ar bith ann a thacódh leis na líomhaintí.

Dúirt an Dr Brenda Corcoran ó Oifig Imdhíonta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar an chlár Morning Ireland ar RTE, go bhfuil a mbeannacht tugtha don vacsaín ag gach foras rialaithe domhanda.

Dúirt an Dr. Corcoran go raibh na comharthaí sóirt seo ar léiríodh imní futhú ar roinnt cailíní nach bhfuair an vacsaín agus ar roinnt a fuair í.

De réir na Feidhmeannachta, aimsítear ailse i muinéal na broinne i 300 bean i bPoblacht na hÉireann gach bliain. Bíonn an ailse ina cúis bháis ag 90 bean.

Is í seo an dara cúis bháis is coitianta ó ailse i measc mná san aoisghrúpa 25 - 39 bliain d'aois.