Tá seisear a bhfuil gaol gar acu le Omar Ismail Mostefai a bhí ar dhuine den daoine a dúradh a raibh baint acu leis na  hionsaithe i bPáras na Fraince Dé hAoine  tógtha ag na póilíní. Ina measc tá a athair, a dheartháir agus bean a dhearthár.

Chomh maith le seo tógadh roinnt daoine eile sa bhFrainc agus sa mBeilg faoi na hionsaithe inar maraíodh 129 duine dhá lá ó shin.

Fuarthas gunnaí den déanamh Kalashnikov i gcarr dubh den déanamh Seat in oirthear phríomhchathair na Fraince.

Dé hAoine seo caite maraíodh 129 duine ar a laghad in ionsaithe Phárais aréir agus tá 99 duine fós go dona tinn. 

Tá ráiteas eisithe ag an eagraíocht Stáit Islamach ISIS ag rá gurb iad a bhí freagrach as na h-ionsaithe a tharla i bPáras aréir. Deir an ráiteas go mbeadh an Fhrainc ina thargaid acu chomh fada is a lean an tír sin ar aghaidh ag déanamh ionsaithe aeir ar chríocha a bhí gafa ag ISIS agus ag maslú an Fáidh Mohammed.

Tuigtear go bhfuarthas pas teifigh ón tSiria a cheaptar a claraíodh sa nGréig an mhí seo caite gar do chorp duine do na hionsaitheoirí i bPáras. Tá roinnt daoine á gceisitú sa mBeilg tráthnóna maidir leis na hionsaithe.

Anseo, deir an tAire Ghnóthaí Eachtracha Charlie Flanagan gur gortaíodh Éireannach amháin sna h-ionsaithe, agus ná bhfuair sé aon tuairisc ar Éireannaigh a bheith maraithe. Mhol sé do shaoránaigh Éireannacha sa bhFrainc bheith ar an airdeall agus fanacht ina dtithe.

Thosaigh na h-eachtraí foréigneacha timpeall 21.20 aréir. 87 é an líon a maraíodh in amharclann an Bataclan tar éis do 4 ionsaitheoirí a bhí armtha agus a raibh ábhar pléascach acu breis agus 100 duine a thógáil ina ngialla ansiúd. 15 a maraíodh ar dtús báire, ach rinne fórsaí slándála ruarthar ar an amharclann agus chualathas rois mhór urchair agus pléascáin ann. Mhaidhm na gunnadóirí na criosanna pléascán a bhí orthu nuair a tharla sin. Deir daoine a d'éalaigh gur chaith na hionsaitheoirí urchair agus ábhar pléasctha leis na gialla.

Maraíodh tuairim is 40 eile sna cúig ionsaí eile sa chathair, a bhformhór díobh sin ag bialanna:

·         19 ag La Belle Equipe, bialann san 11ú arrondisement

·         12-14 ag beár  Le Carillon, sa mbialann Le Petit Cambodge sa 10ú arrondisement

·         5 ag La Casa Nostra san 11ú arrondisement

·         agus na 3 ionsaitheoirí féinmharaithe ag Stade de France

Tá 8 ionsaitheoirí marbh tar éis na ruathar ar fad, 7 díobh sin de bharr a gcriosanna pléascán a mhadhmadh. Níl a fhios cén líon ionsaitheoirí  a bhí ann, agus tá na póilíní ag tóraíocht daoine a bhí ina gcomhpháirtithe.

Ceaptar gur timpeall ar an Stade de France a thoasaigh na chéad ionsaithe; bhí pléascán amháín ag geata de chuid an staid, agus ceann eile ag beár sa cheantar maguaird. 

Chualthas an pléasc timpeall leathama sa gcluiche cairdiúil leis an nGearmáin. Bhí an tUachtarán Hollande i láthair ach tugadh slán as an staid é. 

Ina dhiaidh sin tharla ionasí lámhaigh ag bialanna gar don Phlace de la République san 10ú arrondisement agus meastar 11 duine bheith maraithe ansin.

As sin rinne 4 ionsaitheoirí ar amharclann an Bataclan áit ar chualathas pléascán agus roiseanna urchar agus measadh ar dtús 15 bheith maraithe ansin, chomh maith le 100 duine a bhí tógtha ina ngialla. 

D'fhógair an tUachtarán Hollande staid éigeandála, tá teorainneacha an stáit dúnta, tá srianta curtha ar thrácht in áiteanna i lár Phárais agus tá an tArm ag tacú leis na póilíní. Fágadh trácht agus taisteal ina gcííor thuathail, ach mhol an tUachtarán do dhaoine imeacht de na sráideanna agus bheith san airdeall le teacht roimh aon ionsaí eile.

Chuaigh an tUachtarán ar cuairt chuig an áit ba mheas a ionsaíodh, amharclann an Bataclan agus gheall sé go dtroidfeadh an Fhrainc an sceimhlitheoireacht gan trua gan trócaire.

I Washington, dúirt an tUachtarán Obama gur ionsaí ar dhaoine sibhialta gach áit iad na heachtraí seo, agus dúirt sé go seasfaidh na Stáit Aontaithe lena ndlúthchairde san Fhrainc.

Ionsaí uafáis ar an duine é seo a dúirt an Taoiseach, agus chuir sé a smaointe agus a phaidreacha chuig  na daoine a bhásaigh agus chuig a muintir. Dúirt sé go seasann an tír seo leis an bhFrainc mar dhlúthchara.

Is féidir le hÉireannaigh i bPáras dul i dteagmháil leis  an Ambasáid ansiúd ar an uimhir +33 1  44176700.