Cháin an tAire Comhshaoil, Alan Kelly na h-údaráis áitiúla mar gheall ar an easpa comh-oibrithe dar leis chun dul i ngleic leis an ngéarchéim tithíochta.

Tá sé deimhníthe freisin go bhfuil a Roinn ag féachaint ar reachtaíocht  a chinnteoidh nach bhféadfaidh bainc ná glacadóirí tionóntaí a fhágáil gan dídean sa chás is go nglacfaí seilbh ar a n-áit chónaithe.

Bhí an tAire Kelly ar cuairt ar maidin ag Trust, an eagraíocht de chuid an Athar Peter McVerry a bhíonn ag plé le daoine gan dídean.

Dúirt sé go gcaithfidh na húdaráis cinnidh a dhéanamh agus moltaí a chur chin cinn.

Dúirt sé nár chóir do na húdaráis an fhreagracht a sheachaint aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna seo ar thairseach a ndoras féin.

Dúirt sé nach raibh fadhb chomh mór sin ann ariamh ó thaobh easpa dídine de.

Dúirt Alan Kelly  chomh maith go gcuirfidh sé moltaí os comhair an Rialtais go luath maidir le rialú cíosa san earnáil phríobháideach.

Bheadh aon saghas smacht cíosa san earnáil sin an-suntasach ar fad. 

Idir an dá linn, tá sé tagtha chun cinn go bhfuil an rialtas i mbun machnaimh maidir le reachtaíocht a chur i bhfeidhm faoina gcinnteofar nach bhfágfaí tionóntaí gan dídean sa gcás go gceaptaí glacadóirí ar thithe a ceannaíodh le ligint amach ar cíos.

Faoin reachtaíocht bheadh dualgas ar bhainc agus ar ghlacadóirí a chinntiú go bhfuil loistín eile socraithe ag tionóntaí sula gcaithfear amach iad.

Dúírt an eagraíocht Threshold le Nuacht inniu go gcuirfeadh siad fáilte roimh a leithéid de reachtaíocht.

Dúirt Threshold go bhfuil borradh mór tagtha ar líon na gcásanna le bliain anuas ina gceaptar glacadóir ar theach a ceannaíodh le ligint amach ar cíos.