Rinne an tAire Airgeadais Michael Noonan cur síos dá chomhghleacaithe san AE inniu, ar phlean na hÉireann filleadh ar na margaí airgeadais idirnáisiúnta le fiachas na tíre a ghlanadh go luath.

Ag cruinniú de chuid Ecofin inniu, thug na hAirí cead d'Éirinn filleadh ar na margaí idirnáisiúnta d'fhonn ráta úis níos ísle a shocrú. 

Chiallódh sé seo go laghdódh aisíocíochtaí bliantúla an stáit de €450m ar an iasacht €18 an IMF i 2010. 

5% an ráta úis ag an am, dhá oiread an ráta reatha. 

Cuirfear tús lei díol bannaí sna margaí idirnáisiúnta roimh dheireadh na bliana.