Tá freagracht ag an gCoimisinéir Talamhaíochta do nach mór 40% de bhuiséad iomlán an AE. 

D'ainmnigh an Taoiseach Enda Kenny an tUasal Hogan, ar as Cill Chainnigh ó dhúchas é,  mí Iúil seo caite. 

Ba é Ray McSharry an t-aon Éireannach eile a ceapadh ina Choimisinéir Talamhaíochta.

Beidh forbairt tuaithe mar dhualgas air mar Choimisinéir freisin. 

Tá tuarastal bliantúil de €250,000 ar a laghad luaite lena cheapachán. 

Beidh ar na coimisinéirí nua dul faoi shraith éisteachtaí sula mbeidh a gceapacháin faomhtha. 

Ceisteofar an tUasal Hogan go dian faoina fhís don bpost agus faoina thréimhse mar aire.

Glacfar nó diúltófar leisn an gCoimisiún ina iomláine nuair a bheidh an chéad seisiún iomlánach an mhí seo chugainn. 

Bhí deacrachtaí ag an Uachtarán Juncker an coimheá inscne a shásamh, gan ach naoiniúr ban ceaptha sa Choimisiún. 

Má glactar leo ar fad, rachfaidh an Choimisiún i mbun oibre ar an 1ú Samhain. 

D'fháiltigh an tAire Talamhaíochta Simon Coveney roimh an cheapachán á rá dó gurb seo an ceapachán a bhí á lorg ag an Rialtas le cúpla mí anuas agus go bhfuil an earnáil talamhaíochta mar cheann de na príomh-thiománaithe i ngeilleagar na hÉireann.