Réamhfhocail

Inniu, mhúin Múinteoir John réamhfhocail dúinn - seo hiad focail ar nós "ar", "ag" "faoi", "os comhair an" agus "sa".

Féach ar na pictiúir seo a leanas agus líon na bearnaí!

Cá bhfuil na daoine?
Ta siad ____ an trá.

Cá bhfuil an ríomhaire?
Ta sé ____ an mbord.

Cá bhfuil an t-airgead?
Ta sé ____. 

Cá bhfuil an mála?
Ta sé ____ mbord.

Cad atá ar an mbord, in aice leis an ríomhaire? 
_______________________________________

Cá bhfuil na daoine?
T
a siad ____ an trá.

Cá bhfuil an hata dearg?
Ta sé ____ cheann na mná.

Cá bhfuil an bád?
Ta sé ____ fharraige.

Cad é an rud atá ar an ngaineamh, idir an bheirt bhan? 
______________________________________________

Cad atá an fear ag déanamh?
Ta sé ag ____ amach as an doras.

Cén rud atá aige?
Tá mála ___ lámh.

Cá bhfuil an fógra?
Ta sé os ____ an dorais.

Cá bhfuil an buachaill agus an madra ag rith?
Ta siad ag rith ____ an bhféar.

Cá bhfuil an liathroid?
Ta sí ____ lámh an bhuachalla.

Cá bhfuil an puball? (tent)
Ta sé ____ thiar den mhadra.

Cá bhfuil an t-iora rua?
Ta sé in ____ leis an bpuball.

FREAGRAÍ

Rory ag bogadh arís!

Inniu sa rang, bhuaileamar le Rory - teidí (agus cara!) Mhúinteoir John.

Mar is eol duit anois, is breá le Rory a bheith gach áit - faoi rudaí, ar rudaí, in aice le rudaí!

An féidir leat Rory a tharraingt sna háiteanna eagsúla seo….?

Rory i Spás! / Rory san fharraige / Rory i bhfolach taobh thiar de chrann / Rory sa pháirc

Tríd an Lúbra

Tá an buachaill seo ag iarraidh an liathróid a chur sa chiseán!

An féidir leat cabhair a thabhairt dó, chun a bhealach a aimsiú tríd an lúbra (maze)?