Scéalta

Inniu, labhair Múinteoir John faoi scéalta, agus na gnéithe éagsúla a bhaineann le scéal maith. 

Anois, samhlaigh an scéal cáiliuil Luaithríona (Cinderella) agus freagair na ceisteanna.

Cé hiad údair an scéil? (nod: is deartháireacha iad)_______________

Cé hí an príomhcharachtar?___________________________________

Cé hiad na drochdhaoine sa scéal - na carachtair nach bhfuil cineálta?
1._______________________

2._______________________
3._______________________

FREAGRAÍ

Scéalta

I do fhocail féin, déan cur síos ar thús, lár agus deireadh an scéil.

Scríobh do fhreagraí síos!

Tús an scéil:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Lár an scéil:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Deireadh an scéil / An réiteach:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Cén sort críche atá ag an scéal seo? Críoch shona no bhrónach?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Sa rang inniu, d'iarr Múinteoir John orainn scéal a chruthú muid féin, faoi ábhar ar bith.

Samhlaigh anois gur TUSA maisthitheoir an leabhair seo. Ciallaíonn sé sin go dtarraingeoidh tusa pictiúir don leabhar.

Tarraing pictiúr amháin anseo a chabhróidh leat an scéal a insint!