Mo Theach

Sa lá atá inniu ann, táimid ag caitheamh i bhfad níos mó ama sa bhaile. Féachaimis ar chuid de na rudaí gur maith linn a dhéanamh sa bhaile.

Féach ar na leideanna agus na híomhánna thíos ionas go mbeidh tú in ann na bearnaí a líonadh agus na habairtí a chríochnú.

Is maith liom a bheith ag léamh...
Is maith liom féachaint ar an teilifís...
Is maith liom a bheith ag canadh...
Is maith liom a bheith ag damhsa...
Is maith liom mo lámha a ní...

...sa chistin
...sa seomra suí
...i mo sheomra leapa
...sa seomra folctha
...sa halla

Aimsigh 5 Dhifríocht

Féach Ar Mo Theach

Cén sórt tí ina bhfuil cónaí ort?
Tarraing pictiúr de do theach thíos.