AN AIMSIR 

Péire gach pictiúr aimsire thíos leis an bhfrása ceart Gaeilge. 

  • Ag cur sneachta 
  • An ghrian ag scaladh 
  • Tinntreach agus toirneach 
  • Scamallach leis an ngrian 
  • Ag stealadh báistí
  • Scamallach 

Sceitse Séasúr

Tarraing pictiúr de na cineálacha éagsúla aimsire a fheictear gach séasúr i rith na bliana agus ainmnigh gach cineál i do sceitse séasúr thíos.

Labhraimis Faoin Aimsir!

Féach ar na pictiúir aimsire agus na habairtí thíos ionas gur féidir leat na bearnaí a líonadh. 

Do Thuairisc Aimsire Féin

Má rinne tú do thuairisc aimsire féin a thaifeadadh mar Mhúinteoir Clíona is féidir leat an físeán a sheoladh chugainn. Ba bhreá linn na rudaí atá cruthaithe agat sa bhaile a fheiceáil!

Is féidir uaslódáil ag www.rte.ie/learn.