Sin é achmhainn mhúinteoireachta CLG do Chorpoideachas atá curtha ar fail chun cabhair a thabhairt do Mhúinteoirí Bunscoile Snáithe na gCluichí sa Churaclam Náisiúnta Corpoideachais

a chur ar fáil trí na Cluichí Gaelacha - Peil Ghaelach, Iománaíocht/Camógaíocht, Liathróid Láimhe agus an Cluiche Corr san áireamh. Cuireann sé le Paca Acmhainní Céim ar Aghaidh CLG,

an t-acmhainn oideachais tras-churaclam, bunaithe ar théama Chumann Lúthchleas Gael, a thacaíonn le Mór-Churaclam na mBunscoileanna.

Tá paca Acmhainní Céim ar Aghaidh CLG an t-acmhainn oideachais tras-churaclam, bunaithe ar théama Chumann Lúthchleas Gael, a thacaíonn le Mór-Churaclam na mBunscoileanna.

https://learning.gaa.ie/GaeilgePECeim