Is údar dhá phictiúrleabhar Gaeilge í Sadhbh Devlin, leabhair dar teideal 'Bí ag Spraoi Liom!' (maisithe ag Tarsila Krüse) agus ‘Beag Bídeach’ (maisithe ag Róisín Hahessy). Tá cónaí uirthi i mBré Chill Mhantáin agus faigheann sí inspioráid dá cuid scríbhneoireachta óna hiníonacha, Lile agus Sábha.

Ba í Sadhbh Scríbhneoir Cónaithe Leabharlanna DLR ó 2019–2020. Le linn na tréimhse sin, reáchtáil sí cuid mhór ceardlanna cruthaitheachta agus ceardaíochta den scoth. Sa cheann seo, múineann Sadhbh duit conas Smugairle Róin a dhéanamh sa bhaile! Níl de dhíth ort ach péint, feadáin chairtchláir (as páipéar leithris nó páipéar cistine), scuabanna péinteála, siosúr, peann luaidhe agus scriosán.

Cén dath a bheidh ar do smugairle róin féin?

Scéalaíocht le Sadhbh! Féach agus éist le Sadhbh agus í ag léamh 'Eachtra Mhór Lúidín' le Martin Waddell, maisithe ag John Lawrence.

 

I gceann roinnt seachtainí beidh sé in am filleadh ar an scoil. San fhíseán seo molann Sadhbh dhá leabhar a bhfuil an filleadh sin ar an scoil mar théama iontu, chomh maith le ceardaíocht éasca ina n-úsáidtear stáiseanóireacht scoile.

 

With thanks to CHILDREN'S BOOKS IRELAND