Oibríochtaí Mata

Agus tú ag dul tríd an scoil tabharfaidh tú faoi deara go bhfaigheann mata níos deacra, ach beidh na bun oibríochtaí mata mar an gcéanna i gcónaí - suimiú, dealú, roinnt, agus méadú

Seo an fhoclaíocht a bhaineann le gach oibríocht. 

Labhair an Múinteoir John faoin tslí go n-oibríonn gach oibríocht le cabhair ó húlahúpanna agus liathróidí– 

Suimiú

Agus muid ag suimiú, tá ár n-uimhir chun fás agus fás. Beidh sé i gcónaí níos mó má tá muid ag cur leis.

5 liathróid i fonsa 1 agus 3 liathróid i fonsa 2.  Comhair iad agus tá 8 liathróid agat san iomlán.  

5+3=8

Dealú

An difríocht idir dealú agus suimiú ná go bhfaighfidh an uimhir atá againn ag an tús níos lú! Le suimiú tá muid ag cur leis, le dealú tá muid ag tógáil uaidh.

12 liathróid i fonsa, tóg 7 liathróid amach agus tá 5 liathróíd fágtha. 

12-7 = 5

Méadú

Cuir i gcás gurb é  'X' ná ‘grúpaí de

Ciallaíonn 6 X 3 ná 6 ghrúpa de 3. 

6 liathróid + 6 liathróid + 6 liathróid = 18 liathróid

Roinnt

Le roinnt tosnaíonn muid le uimhir a bhéas muid ag ROINNT ina n-uimhreacha níos lú. Tá  18 liathróid agam agus tá mé ag iarraidh é a roinnt i 6 ghrúpa. Faigheann gach grúpa 3 liathróid. 

18 roinnte ar by 6 = 3

Faigh do húlahúpanna (nó rud éigin níos lú) agus bain triail as sa bhaile!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Cluichí Húlahúpanna

Nuair atá tú críochnaithe le do chuid mata seo úsáid eile gur féidir a bhaint as na húlahúpanna, seachas húlahúpáil! 

Caitheamh fáinne – Caith an húlahúp thar targaid m.sh. buidéal uisce, pota plandaí folamh, bosca bruscair, aon rud! Nó d'fhéadfá duine a úsáid don targaid, más féidir leat aon duine a fháil atá toilteanach. NÓ úsáid an húlahúp mar an targaid agus caith málaí pónairí nó liathróidí isteach ann ag seasamh píosa siar uaidh. 

Scipeáil – Aclaíocht iontach atá sa scipeáil agus muna bhfuil tú ró-ard agus níl an fonsa ró-bheag d’fhéadfá triail a bhaint as bheith ag scipeáil leis. 

Snáithigh an Húla – Tá roinnt daoine ag teastáil uait don ceann seo. Abair le gach duine i do theach seasamh i gciorcal i ngreim láimhe ar a chéile. Tosnáionn an húp ar lámh dhuine amháin.  Féach an féidir libh an húla a bhogadh timpeall an chiorcail uilig ag lúbarnaíl bhur gcorp agus ag seasamh isteach agus amach as an húp agus ansin á chur thar do chorp, do lámha agus do cheann. 

Mósáic Mata

Oibríochtaí Measctha

Réitigh na ceisteanna mata chun an pictiúr atá i bhfolach a nochtadh.

Tá dath speisialta ag gach freagra.

12 = buí    4 = oráiste    15 = dubh   10 = gorm

Special thanks to Twinkl.ie who provided the maths operations vocabulary images and Maths Mosaic.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagra: Iasc