Déan É: Cré Bhaile

Thaispeáin Múinteoir Clíona bealach iontach dúinn le cré bhaile a dhéanamh inniu.  Seo mar a dhéanann tú é!

Ag teastáil uait:

 • 2 chupán plúr
 • 1 cupán salainn
 • 2 spúnóg bhoird ola phlandúil
 • 3/4 go 1 cupán uisce
 • Dathúchán bia (roghnach)

Conas é a dhéanamh:

1) I mbabhla mór, measc le chéile an plúr, salann agus ola phlandúil.

2) Cuir isteach uisce agus déan é a mheascadh go mbíonn raimhre deas sa chré.

3) Más mian leat dathanna éagsúla a bheith sa taos, roinn do chré ina chodanna agus cuir i mbabhla iad. Cuir cúpla braon den dathúchán bia le gach cuid agus measc go maith iad le spúnóg. Bí ullamh gur féidir leis an dathúchán bia smál a fhágáil ar do mhéara agus tú ag obair leis!

4) Tá sé in am dealbhóireachta!

     

5) Roll amach an taos mar a bheadh corna ann ar nós nathair agus tóg iad ar a chéile! Ansin, is féidir leat na cornaí a cheangail trí scian atá maol nó spúnóg a úsáid chun na cornaí a líomh isteach ina chéile!

6) Anois, úsáid an teicníc laiste.  Úsáideann tú patrún ag dul trasna ar a chéile déanta le scian géar agus puití déanta as taos agus uisce, cosúil le gliú, chun dearaí a ghreamú ar an bpotaireacht!

7) Nuair atá do shaothar déanta is féidir leat é a chur san oigheann ag 120˚C go dtí go mbíonn sé crua ach gan a bheith dóite! Nuair atá sé fuaraithe, maisigh é in aon bhealach gur mian leat!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Múnla na Séadchomharthaí 

An féidir leat na sainchomharthaí móra le rá a ainmniú atá déanta as cré?

CLUICHE:  SEARÁIDÍ CHRÉ

Cén fáth nach n-imríonn tú cluiche leis an teaghlach ar fad ag úsáid do chré a rinne tú?

Scríobh síos ainmneacha ainmhithe ar phíosaí páipéir, fill iad, agus cuir i mbabhla iad, ansin piocann gach imreoir ainmhí agus caithfidh siad múnla den ainmhí sin a dhéanamh taobh istigh de 60 soicind, fad agus ata gach duine ag tabhairt buille faoi thuairim faoin ainmhí atá i gceist? 

Déanann an té a bhí ceart faoin múnla an chéad ainmhí eile.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

FREAGRAÍ LE MÚNLA NA SÉADCHOMHARTHAÍ

 1. SFIONCS
 2. TAJ MAHAL
 3. BIG BEN
 4. AN COLASAEM
 5. DEALBH NA SAOIRSE
 6. TÚR EIFFEL