Ardaigh an Teas!

  

Bhí ceacht an lae inniu le Múinteoir John faoi Teas.  Beidh tráth na gceist againn anois go bhfeicfidh muid céard a d'fhoghlaim sibh. 

 1. Is foirmeacha de __________________ iad Teas agus Leictreachas. 

 2. Agus tú ag iarraidh cé chomh te nó fuar atá rud éigin a mheas, tomhaiseann tú a _______________ trí_______________ a úsáid. 

 3. Ainmnigh 2 fhoinse nádúrtha teasa?

  ________________________

  ________________________

 4. Ainmnigh 2 fhoinse teasa de dhéantús an duine?

  ________________________

  ________________________

 5. Cruthaítear teas as  ____________ agus _____________ ag gluaiseacht thart laistigh de réad.  De réir mar a ghluaiseann siad níos tapúla faigheann an réad níos teo. 

  a) Fuil agus cnámha b) Adaimh agus móilíní c) ocsaigin agus dé-ocsaíd charbóin

 6. Cén 4 cinn díobh seo ar seoltóirí maithe teasa iad

Turgnamh Seolta Teirmeach Ime

Sprioc – Le fáil amach cad iad na hábhar is fearr chun teas a sheoladh. 

 Ábhair:  

 • Uisce te
 • Im
 • Spúnóg miotail, spúnóg phlaisteach, spúnóg adhmaid. 
 • 3 seacainí nó coirníní
 • Babhla nó cupán

Modh

 • Cuir daba ime ar gach spúnóg
 • Cuir na spúnóga isteach sa mbabhla
 • Sáigh seacain isteach i ngach píosa ime
 • Doirt an t-uisce te isteach sa mbabhla (Faigh duine fásta chun é seo a dhéanamh)
 • Fan. Déan nóta de na torthaí.

Spúnóg

   Tuairimí   
Adhmaid  
Plaisteach  
Miotail  

An seoltóir teasa is fearr ná...

Na seoltóirí teasa is measa ná... 

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Téigh chun Fuaire ón Teas le Rud Deas Sioctha

Soirbéad Iógairt

Oideas milis blasta agus úr atá feiliúnach don chlann agus dóibh siúd go mbíonn alléirgí nó bia áirithe ag cur as dóibh. Níl aon táirgí déiríochta ann, ná uibheacha, cruithneacht, glútan, siúcra agus cnónna. 

Comhábhair - Dóthain do 12 Fásta

 • 500ml / 17 fl oz. iógart nádúrtha saor ó tháirgí déiríochta
 • 315g / 11 oz. Torthaí úra, díslithe
 • 2 taespúnóg meala

Modh

 1. Reoigh an iógart go dtosnaíonn sé ag fáil crua
 2. Cuir an iógart isteach i gcumascóir *Iarr cabhair ar dhuine fásta*
 3. Cuir isteach na torthaí úra díslithe agus an mil sa chumascóir freisin
 4. Measc le chéile é go dtí go mbíonn sé mín
 5. Cuir isteach i gcoimeádán reoiteora é agus fág sa reoiteoir é ar feadh 2 uair an chloig ar a laghad
 6. Slog siar é! 

Moladh: Cuir chun boird le torthaí úra nó cannaithe

Credit:  safefood.eu

Lúbra Mata Seaca  

An féidir leat an Mamaí Béar Bán a threorú go dtí a coileán trí siúl ar na cnoic oighir áirithe amháin?  Tosnaigh leis an suim atá cothrom le a 1 agus ansin a 2 agus ar aghaidh mar sin go dtí do dtagann tú ar an suim atá cothrom le 10 agus ansin an coileán.  Go n-éirí leat! 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí – 1) Fuinneamh 2) tomhaiseann tú an teas le teirmiméadar 3) grian, tine, laibhe, foinsí the 4) radaitheoir, tóstaer, cócaireán, teilifís, ríomhaire, luchtairí, coinneal, bolgáin solais, triomadóir gruaige, triomadóir éadaigh agus go leor eile (iarr ar dhuine fásta do chuid freagraí a sheiceáil muna bhfuil siad anseo) 5) adaimh and móilíní 5) Seoltóirí -  miotal – tairne, spúnóg, eochair, bonn. 

Réiteach ar an Lúbra