Dán: Bogha Báistí

 

Mhúin an Múinteoir John dán álainn dúinn inniu sa seomra ranga, faoi bhogha báistí.  An gcuimhin leat é.?  Seo na focail:

Dearg, oráiste, indeagó, glas
Gorm, sailchuach, buí
Féach shuas sa spéir
Ag an mbogha báistí.

Ag ceann an bhogha
Tá pota breá mór
Féach isteach ann
Is leatsa an t-ór!

Na Séasúir Trína Chéile

Déan iarracht na ceithre shéasúr a litriú i gceart.

AN ACERRAHT __________________________

AN HAMDRASH __________________________

AN HÓMARF __________________________

AN DREAHIMHEG __________________________

Cuardach Focal - Am Aimsir

An féidir leat na focail Aimsire atá i bhfolach sa chuardach focal a aimsiú? Freagraí ag bun an leathanaigh.

Credit: Twinkl.ie

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Aimsir - Freagraí

Freagraí

Na Ceithre Shéasúr - An tEarrach, An Samhradh, An Fómhar, An Geimhreadh

Cén sórt aimsire atá ann – 1. sneachta   2. scamallach   3. gaofar   4. taitneamh    5. cur báistí     6. sioc