Cloig Analógacha & Digiteacha

Inniu, labhair an Múinteoir linn faoi dhá chineál clog - Analógach and Digiteach.

Analógach:  Nuair atá lámha gluaiste ag clog nó uaireadóir, deirtear go bhfuil sé "analógach" agus (go hiondúil) tá na huaireanta marcáilte ó 1 go 12 chun an t-am a thaispeáint duit. Tá Uimhreacha Rómhánacha ag cuid eile (I, II, III, srl) ina áit, nó níl uimhreacha ar bith ann uaireanta!

Digiteach:  Léiríonn uaireadóir nó clog digiteach an t-am go digiteach agus níl lámha aige mar atá ag clog analógach. Is féidir leis na rudaí seo a léiriú:

 • Clog 12 uair – Téann na huimhreacha ar chle ó 01 go 12, is cuma má tá sé AM/Ar maidin nó PM/Tráthnóna.

 • Clog 24 uair - Téann na huimhreacha ó 01 go 12 san AM agus 13 go 00 sa PM.  Nóta:  Ní fheicfidh tú 24:00 ag meánoíche.  Téann sé ar ais go dtí  00:00 ina áit.

Féach an féidir leat na hamanna seo a aistriú ó analógach go digiteach.  Tá an chéad dá cheann déanta mar shampla daoibh agus tá na freagraí ag bun an leathanaigh agus is féidir leat iad a sheiceáil nuair atá tú críochnaithe.

 1. A hOCHT A CHLOG (AM) 08:00
 2. CEATHRÚ TAR ÉIS A DEICH (PM) 22:15
 3. FICHE TAR ÉIS A hAON DÉAG (AM) ______
 4. DEICH TAR ÉIS A CÚIG (PM) ______
 5. A DÓ A CHLOG (PM) ______
 6. CEATHRÚ CHUN A CEATHAIR (AM) ______
 7. LEATHUAIR TAR ÉIS A SEACHT (AM) ______
 8. FICHE CHUN A NAOI (PM) ______
 9. DEICH CHUN A hAON DÉAG (AM) ______
 10. CEATHRÚ TAR ÉIS A DÓ DHÉAG (AM) ______

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Lámha Suas! Cén tAm É?

Scríobh síos na hamanna atá na cloig go léir ag taispeáint thíos, in am 12 uair nó am 24 uair.  Freagraí ag bun an leathanaigh.

Am Cluiche! Cén tAm É Mr. Wolf? (3+ Imreoirí)

Seo cluiche spraíúil gur féidir a imirt taobh amuigh. Beidh ar a laghad 3 imreoirí ag teastáil agus spás le bheith ag rith timpeall.

1) Roghnaigh duine le bheith mar Mr. Wolf,  agus seasann an duine sin ag taobh amháin, a chúl aige le gach imreoir eile.

2) Seasann na himreoirí eile ar an taobh eile agus scairteann siad chomh hard agus is féidir leo: "CÉN tAM É MR. WOLF?!"

3) Freagraíonn Mr. Wolf le hamanna éagsula - "a haon a chlog" nó "a hocht a chlog", mar shampla.

4) Tógann na himreoirí an méid sin céimeanna i dtreo Mr. Wolf – ocht gcéim do a hocht a chlog, agus mar sin.

5) Cuireann na himreoirí ceist arís, "Cén t-am é Mr. Wolf?" agus tógann siad an méid sin céimeanna chun tosaigh, ag fáil níos cóngaraí do Mr. Wolf ar feadh an ama. 

6) Nuair a chinneann Mr. Wolf go bhfuil sé in am, scairteann sé, (nó sí) "AM DINNÉIR!!" agus iontaíonn siad thart agus téann siad sa tóir ar na himreoirí eile.

7) Tá an chéad duine a bheirtear orthu ina Mr. Wolf sa chéad bhabhta eile.  Muna mbeirtear ar aon duine, tá an Mr. Wolf céanna arís ann sa chéad bhabhta eile.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

ANALÓGACH -> FREAGRAÍ DIGITEACHA

 1. 11:20
 2. 17:10
 3. 14:00
 4. 03:45
 5. 07:30
 6. 20:40
 7. 10:50
 8. 10.00:15

CÉN tAM É? – FREAGRAÍ

 1. 01:50 / 13:50
 2. 10:05 / 22:05
 3. 05:35 / 17:35
 4. 12:35 / 00:35 
 5. 02:00 / 14:00
 6. 11:10 / 23:10
 7. 04:55 / 16:55
 8. 06:30 / 18:30
 9. 03:40 / 15:40
 10. 10.08:25 / 20:25
 11. 11.07:45 / 19:45
 12. 12.09:20 / 21:20