Meaitseáil

I gceacht an lae inniu, mhúin an Múinteoir Ray dúinn conas gur féidir le tír iarratas a dhéanamh chun ócáid mhór a óstáil, mar atá ar siúl againn in Éirinn faoi láthair agus muid ag déanamh iarratais Corn Domhanda FIFA na mBan 2027 a óstáil.  Nach iontach an rud é! 

Chun ócáid spóirt a óstáil, caithfidh muid a bheith cinnte go bhfuil dóthain staideanna againn leis na cluichí a imirt iontu. Féach an féidir leat na pictiúir a mheaitseáil leis na staideanna Éireannacha thíos, trí líne a tharraingt eatarthu. 

 

Sceitseáil Do Staid

  • Cén chuma a bheadh ar do rogha staid?
  • Cén t-ainm a bheadh air?
  • Cén spórt nó spóirt a d'fhéadfaí a imirt ann?
  • Cé mhéad lucht tacaíochta a bheadh ábalta freastal ar chluichí sa staid?
  • Cén dathanna a bheadh ar na suíocháin?
  • An mbeadh siopaí agat sa staid a dhíolfadh bia nó éadaí spóirt?
  • An mbeadh comharthaí le fógraí orthu thar timpeall an staid?

Inis dúinn faoi agus seol isteach chugainn é. Ba bhreá linn do staid a fheiceáil!

Cuardach Spóirt

Féach an féidir leat ainmneacha na spórt éagsúla a aimsiú atá i bhfolach sa phuzal focal.  Tá na hainmneacha curtha isteach againn bun os cionn ag bun an phuzail, ar fhaitíos go mbeadh tú i sáinn!

Nod: Is féidir leis na focail dul ó bharr go bun nó ó bhun go barr. (droim ar ais).  Seiceáil na freagraí ag bun na bileoige nuair atá tú críochnaithe!

Sonóga Iontacha!

Bealach amháin a chabhraíonn le lucht tacaíochta a bheith ag canadh amhráin agus ag gárthach le linn chluiche ná sonóg na foirne a bheith acu. Tá go leor sonóga iontacha againn in Éirinn sna spóirt éagsúla, cosúil le Barry the Bodhrán agus Leo the Lion.

Dá mbeadh tusa ábalta sonóg a chruthú don fhoireann is ansa leat, cén chuma a bheadh air?  Cén t-ainm a bheadh air/uirthi?  An ainmhí a bheadh ann?  An bhfuil ainmhí ann a bheadh feiliúnach le bheith ina sonóg d'fhoireann na hÉireann?  Bí ag smaoineamh agus tosnaigh ag cruthú.  D’fhéadfá feisteas a dhéanamh agus do shonóg a ghléasadh!  Tá an oiread roghanna ann!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Freagra-Cuardach Spóirt