Fíricí Fónta: An Renaissance

  • Ciallaíonn an focal "Renaissance"  "athbheochan".  Tréimhse a bhí sa Renaissance a d'eascair as an ré dhorcha agus a tharla idir tuairim is 1300 go 1600. Bhí athbheochan san oideachas, eolaíocht, ealaín, litríocht, ceol agus bhí saol níos fearr i gcoitinne ag daoine.
     
  • Beirt de na healaíontóirí ba chumasaí le linn an Renaissance, ab iad Michelangelo Buonarroti and Leonardo Da Vinci.  Bhí iomaíocht eatarthu toisc go ndearna Michelangelo ceap magaidh do shaothar Da Vinci nuair nár chríochnaigh sé dealbh de chapall.

  • Is pictiúr de chuid an Renaissance atá i gceann de na pictiúir is cáiliúla ar domhan – an Mona Lisa le Leonardo Da Vinci.  In aineoinn go bhfuil cuma mhór ar an bpictiúr, nuair a fheiceann tú é i Músaem an Louvre i bPáras, níl an pictiúr ach 30 orlach le 21 orlach.  Creideann eolaithe a rinne scrúdú ar an bpictiúr, go raibh malaí aici tráth, ach gur thréig said le himeacht na mblianta!  Tá a cuid malaí dofheicthe!
     
  • Ní amháin gur péintéir a bhí i Leonardo, rinne sé dealbha freisin agus dhear sé uirlisí troda. Tharraing sé na pleananna do héileacaptar fiú, atá dochreidte, nuair a smaoiníonn tú nár ceapadh an héileacaptar go dtí na céadta bliain ina dhiaidh sin!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.   

Déan É: Ag Athchruthú Pictiúir Ón Renaissance

Portrait of a Young Man'
Painting by Giovanni Francesco Penni
Photo © National Gallery of Ireland

Céim 1:  Sceitseáil an pictiúr.

Céim 2: Cuir gliú in áiteanna éagsúla ar an sceitse.

Céim 3: Gearr suas stialla de pháipéar daite, agus greamaigh iad ar na háiteanna ar an íomhá, i stíl mósáice (mar atá le feiceáil).

Céim 4: Gearr amach an íomhá.

Céim 5: Gliúáil an íomhá ar chúlra nua. Tá cúlra dubh in úsáid againne, agus is féidir leat pé dath is mian leat a úsáid. Sin agaibh anois é!

Gailearaí Náisiúnta Na hÉireann

Is féidir leat an pictiúr Portrait of a Young Man a fheiceáil ar shuíomh gréasáin an Ghailearaí Náisiúnta anseo

Freisin, cén fáth nach dtógann tú turas fíorúil ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann ar líne agus roghnaigh píosa éagsúil ealaíne agus déan do leagan mósáice féin? Ba bhreá linn é a fheiceáil, mar sin seol isteach chugainn é!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.