Tráth Na gCeist Tapa: Diarmuid & Grainne

Anois agus an Múinteoir John i ndiaidh an scéil faoi Dhiarmuid and Gráinne a insint daoibh feicfidh muid an eireoidh go maith libh sa tráth na gceist tapa thíos. Freagraí ag bun an leathanaigh, agus déan iarracht gan fhéachaint go dtí go mbíonn na ceisteanna uilig freagraithe agat. 

 1. Ba í Gráinne iníon Ardrí na hÉireann.  Fíor nó bréagach?
 2. Cé a d'iarr ar Ghráinne é a phósadh?
 3. Bhí Diarmuid ina ghaiscíoch nárbh fhiú tada é. Fíor nó bréagach?
 4. Cén contae inar tháinig Gráinne agus Diarmuid ar thorc allta?
 5. Céard a tharla do Dhiarmuid agus é i mbun troda leis an torc allta?
 6. Cén t-ainm atá ar mhac Fhionn?
 7. Céard a bhí le déanamh ag Fionn chun Diarmuid a shábháil?
 8. Céard a tharla do Dhiarmuid sa deireadh?

Seo Pictiúr

Nuair atá duine ag insint scéil nó nuair atá muid ag léamh scéil nach bhfuil picitiúir aige, cruthaíonn muid ár bpictiúir féin inár n-aigne faoin gcuma atá ar na daoine, na háiteanna agus na rudaí a tharlaíonn.

Courtesy of Twinkl.ie
Courtesy of Twinkl.ie

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

FREAGRAÍ - TRÁTH NA gCEIST TAPA

 1. Fíor
 2. Fionn MacCumhaill
 3. Bréagach
 4. Sligeach
 5. Ghortaigh an torc é
 6. Oisín
 7. Deoch uisce a thabhairt dó óna lámha
 8. Fuair Diarmuid bás