Tráth na gCeist - Athrú Aeráide

1) Is ionann aeráid agus aimsir .  Fíor nó bréagach?

___________________________________________________________

2) Cén dá cheann díobh seo a cheaptar atá bainteach le hathrú aeráide?

a) Ag dó breoslaí iontaise
b) Athchúrsáil
c) Tuirbíní Gaoithe
d) Bromanna agus brúchtanna bó a bhfuil gás meatáin iontu.         i)__________________________________________________________________

 ii) __________________________________________________________________

3) Cén ceann díobh seo gur gás ceaptha teasa é a cheapann teas san atmaisféar?

a) Ocsaigin
b) Dé-ocsaíd Charbóin
c) Helium

_____________________________________________________________________

4) Name two of the negative effects of climate change on the planet?

i)____________________________________________________________________
ii)___________________________________________________________________

5) What is deforestation?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6) Name a negative effect that deforestation has on a) the soil b) the air 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Answers at the bottom of worksheet

Ways we can help stop Climate Change 

 There is no Planet B so we have to look after the one we have.  Here are a few ways we can help with climate change. 

1) Grow Your Own

If you have a garden or balcony try and grow your own fruit, vegetables, and herbs.  The plants will help remove the greenhouse gas CO2 (carbon dioxide) from the air.  Also growing your own food will cut down on the CO2 emissions created by the factories that pack fruit and vegetables and the trucks that deliver them.  And they will also taste way better! 

2) Reduce your Carbon Footprint by reducing the energy you use.  You can do this by – 

 • Turning off lights, TVs, computers, when you do not need them.
 • Unplug electronic gadgets like the TV, DVD player or games console.  They use power even when they are switched off. 
 • Put on a jumper when its cold instead of automatically asking to turn on the heat.
 • Walk or cycle when you can instead of taking the car.  

3) Reduce your waste 

 • Recycle everything you can
 • Reuse, Upcycle or Swap your things instead of binning them when you are finished with them.  
 • Try and use as little plastic as possible by using reusable bags for the shopping, use your own reusable bottle of water instead of buying bottled water and buy products with little or no packaging. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Sing Song

In today's lesson Múinteoir Clíona taught you the song Big Yellow Taxi by Joni Mitchell that includes some environmental messages within its lyrics.  Have a sing along at home!

Big Yellow Taxi

They paved paradise 
Put up a parking lot 
With a pink hotel, a boutique 
And a swinging hot spot 
Don't it always seem to go 
That you don't know what you've got 
'Til it's gone 
They paved paradise 
Put up a parking lot 
Shoo, bop, bop, bop, bop 
Shoo, bop, bop, bop, bop 

They took all the trees 
Put them in a tree museum 
And they charged all the people 
A dollar and a half to see 'em 
Don't it always seem to go 
That you don't know what you've got 
'Til it's gone 
They paved paradise 
Put up a parking lot 
Shoo, bop, bop, bop, bop 
Shoo, bop, bop, bop, bop 

Hey, farmer, farmer 
Put away the DDT now 
Give me spots on my apples 
But leave me the birds and the bees 
Please 
Don't it always seem to go 
That you don't know what you've got 
'Til it's gone 
They paved paradise 
Put up a parking lot 

Courtesy of twinkl.com

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

   

Freagraí don Tráth na gCeist Athrú Aeráide:  

 1. Bréagach. Séard is aimsir ná dála na timpeallachta ag aon am m.sh ag cur báistí, gaofar, grianmhar srl.  Aeráid is ea an méan-phátrún atá ag na coinníollacha aimsire i réigiún thar tréimhse fada. Mar shampla – D'fhéadfadh sé a bheith ag cur báistí ins an Sahára inniu ach is ceantar é go bhfuil aeráid fásaigh aige. 
 2. a)  ag dó breoslaí iontaise & d) Bromanna agus brúchtadh bó / gás meatáin
 3. b) Gás Dé-Ocsaíd Charbóin
 4. Cuid de na héifeachtaí diúltacha atá ag athrú aeráide ná - an teocht ag ardú agus adhaimsir dá bharr, chomh maith le triomach agus an oighearchaidhp ag leá.  Le farraigí arda cailleann muid talamh san áit a mhaireann ainmhithe agus daoine. 
 5. Ciallaíonn dífhoraoisiú ná bheith ag glanadh nó ag gearradh síos na foraoiseacha.
 6. a) Níl aon rud chun an chré a dhaingniú agus is féidir é a shéideadh nó a ghlanadh ar shiúl. Fágann sé seo talamh neamhthorthúil ina dhiaidh agus is féidir le sciorradh talún uafásach tarlú dá bharr. 
  b) Níl aon crainnte chun an dé-ocsaíd charbóin a ghlacadh isteach san aer agus é a scaoileadh ar ais san atmaisféar ina ocsaigin íon.  Mar sin, bíonn níos mó den gás ceaptha teasa dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar agus faigheann an domhan níos teo. 

Scaoiltear dé-ocsaíd charbóin isteach san atmaisféar nuair a dhóitear crainn. 

Cuardach Focal: