Bíodh an Fórsa leat

Bhí ceacht an lae inniu faoi Fórsa agus Frithchuimilt. Céard iad féin?

Fórsa is ea rud a bhrú nó a tharraingt

Frithchuimilt is ea an fórsa idir dhá dhromchla atá ag iarraidh bogadh trasna ar a chéile. Cuireann frithchuimilt moill ar rud atá ag gluaiseacht. Braitheann an méid frithchuimilte ar an ábhar atá an dá rud déanta as.  Le dromchla níos gairbhe beidh níos mó frithchuimilt. Mar shampla, sleamhnaíonn dhá phíosa síoda trasna ar a chéile go héasca ach tá sé i níos deacra dhá phíosa velcro a shleamhnú trasna ar a chéile. 

Turgnamh Tapa chun Frithchuimilt a léiriú

1) Cuimil do lámha le chéile go breá tapa.  Céard a mhothaíonn tú?

Faigheann do lámha níos teo.  Tarlaíonn sé seo de bharr go gcruthaíonn frithchuimilt teas.  

Cuir bloba uachtar láimhe nó ola ar do lámha agus cuimil le chéile iad ar feadh cúpla soicind.  An bhfuil do lámha téite?  Ba chóir go mbeadh an frithchuimilt idir do dhá lámh laghdaithe ag an uachtar agus níor chóir aon teas nó beagán teas a bheith cruthaithe.  Seo an fáth go gcuirtear ola in innill, ionas nach n-éiríonn aon pháirteanna gluaiseacha a bhíonn ag cuimilt faoina chéile róthe. 

2) Bain díot do bhróga agus féach an féidir leat sleamhnú ar dhromchla mín, cosúil le urlár adhmaid nó tílithe.  (Bí cinnte nach dtiteann tú!)  Anois cuir ort do bhróga nó téigh cosnochta agus féach an féidir leat sleamhnú.  

Cén difríocht atá ann? Cén fáth ar tharla sé seo?

Frithchuimilt ba chúis leis!  Cruthaíonn na greamáin ar do bhróga nó an craiceann ar do chosa frithchuimilt idir iad agus an urlár chun tú a mhoilliú.  Dá mbeadh uisce nó ola ar an urlár, d'fhéadfadh sé sin an frithchuimilt a laghdú agus d’fheadfá sleamhnú (ná triail an ceann sin!).  

An féidir leat sleamhnú trasna cairpéad i do stocaí? Cén fáth? 

Frithchuimilt! Tá sé dodhéanta sleamhnú ar chairpéad i do stocaí, tá an iomarca frithchuimilt idir an dá dhromchla chun a bheith ábalta é a dhéanamh. 

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Rampaí Ray

Ag teastáil uait chun do rampa a dhéanamh: 

Le bonn a chur faoi – leabhair

Don rampa – Rollaí Cistine gearrtha ina dhá leath ar a bhfad. Nó is féidir leat píosa láidir cairtchlár a úsáid nó leabhar mór.  

Beidh carr bréige ag teastáil nó rud éigin gur féidir leat a scaoileadh (gan brú) síos an rampa.  Agus miosúr chun a fháil amach cé chomh fada ar thaistil an carr.

Modh:

Tóg an chéad rampa agus cuir bonn faoi le leabhar amháin nó dhá cheann.  Scaoil do charr síos an rampa agus tomhais é go bhfeicfidh tú cé chomh fada a ndeachaigh sé.  Don dara triail cuir leabhar nó dhó eile leis chun uillinn an chlaonta a athrú go mbíonn sé níos géire. Scaoil leis an gcarr arís agus tomhais an fhaid a ndeachaigh sé.  Déan an tríú babhta é le rampa níós géire.  

Uimhir Tástála 

Líon Leabhar a húsáideadh

Fad taistilithe ag an gcarr

1    
2    
3    

Anois tá sé in am níos mó frithchuimilt a chur lenár dtástálacha.  Bíodh uillinn an rampa mar a chéile don 3 tástáil ach athraigh an dromchla go mbeidh an carr ag tuirlingt air nuair a thagann sé den rampa.  Úsáid dromchlaí nach bhfuil chomh mín leis an gceann a  bhí in úsáid agat m.sh cairpéad, ruga, pluid, tuáille, gaineamh, féar, gairbhéal nó pé rud a smaoiníonn tú air. 

Uimhir Tástála

Dromchla

Fad taistilithe ag an gcarr

1    
2    
3    

Abair linn conas ar éirigh leat le do chuid trialacha.

Lúbra Mór Cairr

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Réiteach