Céard iad beochaintí?

Cruthaíonn beochaintí an chuma go bhfuil gluaiseacht ann nuair a léirítear íomhánna in ord áirithe. Inár gceacht deireanach ar an micro:bit, chonaiceamar go bhféadfadh ár soilse LED íomhánna a chruthú. Cuireadh na híomhánna sin in ord áirithe darbh ainm seicheamh.

Ansin, d'úsáideamar lúb a thug treoir don seicheamh chun athsheinm méid áirithe uaireanta ionas go mbreathnódh ár n-íomhánna mar beochan ar an scaileán. Taispeánann sé seo an bhealach gur féidir le códáil smaointe ealaíonta a fhíorú. Sa cheacht seo, táimid ag iarraidh ár smaointe ceolmhara a fhíorú. 

An raibh a fhios agat?

Is féidir leis an micro:bit ceol a sheinm dúinn. Is é an méarchlár an uirlis a chabhraíonn linn treoracha a thabhairt don micro:bit. Níl ranganna ceoil ag teastáil chun an méarchlár seo a sheinm. Is féidir linn ár n-amhráin féin a chumadh trí chódáil láithreach.

Nó is féidir linn comhoibriú lenár gclann sa bhaile chun nótaí ceoil a aimsiú agus a chur ar an micro:bit le códáil freisin.

Anois go bhfuil tú i ndiaidh foghlaim faoi ceol a ríomhchlárú lenár micro:bit, an féidir leat an dúshlán bhaile a chur i gcrích roimh duit dul ar aghaidh go dtí an chéad cheacht eile? Teastaíonn ón bhfoireann DreamSpace go gcruthóidh tú tionscnamh nua ag https://makecode.microbit.org agus:

  • D'amhrán féin a chruthú ag baint úsáide as MakeCode.
  • Nó, an t-amhrán is fearr leat a athchruthú ag baint úsáide as MakeCode.