Bí Ag Damhsa! Hócaí Pócaí

Cuir do chos chlé amach. 
Cuir do chos chlé isteach. 
Cuir do chos chlé amach agus cas timpeall í. 
Déan an hócaí pócaí agus léim go hard. 
Is maith linn bheith ag spraoi. 

Curfá 

Ó hócaí pócaí, pócaí! (x3) 
Is maith linn bheith ag spraoi. 

Cuir do chos dheas amach. 
Cuir do chos dheas isteach. 
Cuir do chos dheas amach agus cas timpeall í. 
Déan an hócaí pócaí agus léim go hard. 
Is maith linn bheith ag spraoi. 

[Curfá arís]

Cuir do lámh chlé amach. 
Cuir do lámh chlé isteach. 
Cuir do lámh chlé amach agus cas timpeall í. 
Déan an hócaí pócaí agus léim go hard. 
Is maith linn bheith ag spraoi. 

[Curfá aris]

Cuir do lámh dheas amach. 
Cuir do lámh dheas isteach 
Cuir do lámh dheas amach agus cas timpeall í. 
Déan an hócaí pócaí agus léim go hard. 
Is maith linn bheith ag spraoi. 

[Curfá arís]

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Gníomh: Mé Féin

Cómhrá: Dochtúir Sa Bhaile

Is daoine fíor-thábhachtacha iad na dochtúirí, go háirithe i láthair na huaire agus iad thar a bheith gnóthach!  Cén fáth nach ligean tú ort féin gur dochtúir atá ionat sa bhaile?  Iarr ar do bhaill teaghlaigh a bheith ina n-othair ionas gur féidir leat do chuid Gaeilge a chleachtadh! 

Seo comhrá a d'fhéadfadh a bheith agat leis na hothair. Úsáid an script seo más mian leat.

Dochtúir: Dia duit.
Othar: Dia is Muire duit.
Dochtúir: Suí síos, le do thoil.
Othar: Go raibh maith agat.
Dochtúir: Conas atá tú?
Othar: Oh, níl mé go maith.  Tá pian i _____________ (mo bholg, mo cheann, mo dhroim, mo shúil, mo shrón, mo bhéal, mo chluas)
Dochtúir: Téigh go dtí do leaba!
Othar: Ceart go leor.  Slán!
Dochtúir: Slán!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagrai´: 1) Su´il 2) Ceann 3) Sro´n 4) Be´al 5) Cluas 6) La´mh 7) Bolg 8) Cos