I Screen, You Screen, We All Screen With Sunscreen

Mhúin an Múinteoir Clíona duinn inniu faoin tábhacht a bhaineann le huachtar gréine.  Seo cuid de na fíricí a d'fhoghlaim muid.

 • In aineoinn go gcoinníonn an ghrian ár bplainéad te agus compordach do na nithe beo, seolann an ghrian fuinneamh i dtreo an domhain i bhfoirm solais ultraivialait.  

 • Ní féidir linn solas ultraivialait (nó UV) a fheiceáil lenár súile agus má bhuaileann an iomarca solais ultravialait faoi do chraiceann, is féidir leis damáiste a dhéanamh do na cealla craicinn i do chorp. 

 • Éiríonn do chraiceann an-dearg agus pianmhar dá bharr. Tugtar dó gréine ar seo.

 • Tá ceimicí san uachtar gréine atá ábalta an solas ultraivialait a fhrithchaitheamh nó a ghlacadh isteach. Stopann sé an solas ultraivialait dul chomh fada le do chealla craicinn agus ag déanamh dochar dóibh.

Tráth Na gCeist Tapa

Freagair na ceisteanna seo, bunaithe ar an bhfaisnéis thuas.

 1. Céard a dhéanann an ghrian don phlainéad?
 2. Céard thugtar ar an bhfuinneamh a sheolann an ghrian amach?
 3. Céard a tharlaíonn do do chraiceann nuair a bhuaileann an iomarca solais UV faoi?
 4. Céard a dhéanann uachtar gréine?
 5. An bhfuair tú griandóite cheana? Conas ar mhothaigh tú agus céard a rinne tú?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Urgnamh Dó Gréine Ispíneach

Seo turgnamh a chabhraíonn linn an tionchar atá ag an ngrian ar ár gcraiceann a fheiceáil nuair a chosnaíonn muid é, agus nuair nach gcosnaíonn muid é. 

Ag teastáil uait:

 • 2 ispín gan craiceann, amh (muna bhfuil siad ag teastáil don dinnéar!)
 • Pláta
 • Uachtar Gréine
 • Solas na Gréine ar lá te

Le déanamh:

 • Leag dhá ispín ar phláta. Déanfaidh na hispíní ionadaíocht ar do chraiceann.
 • Cuir uachtar gréine ar ispín amháin (déan iarracht d'ainm a scríobh le huachtar gréin más mian leat, nó tarraing pátrún!) agus fág an ceann eile mar atá sé.
 • Fág taobh amuigh iad faoin ngrian, in áit atá as bealach leanaí nó ainmhithe, nó aon rud eile go mbeadh dúil acu ispíní faoi bhlas uachtar gréine a ithe.
 • Nigh do lámha go maith, mar go bhfuil tú i ndiaidh feoil amh a láimhseáil.
 • Tar éis thart ar 3 uair an chloig tóg isteach na hispíní, glan an uachtar gréine díobh agus féach orthu.
 • Ba chóir go mbeadh an chuma ar an ispín gan uachtar gréine go bhfuil sé griandóite.
 • Ba chóir go mbeadh tú ábalta d’ainm/pátrún a tharraing tú le huachtar gréine a fheiceáil ar an ispín.

Léiríonn sé seo an tionchar atá ag an ngrian ar an gcraiceann. Faigheann ispíní dó gréine fiú!

Fan Sábháilte Ó Dhó Gréine

Ba chóir duit gach iarracht a dhéanamh i gcónaí chun dó gréine a sheachaint. Seo roinnt noda úsáideacha duit!

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí 

 1. Coinníonn an ghrian ár bplainéad te agus compordach do na nithe beo
 2. Solas Ultraivialait
 3. Faigheann tú dó gréine
 4. Stopann sé an solas ultraivialait dul chomh fada le do chealla craicinn agus ag déanamh dochar dóibh.