Sláinteachas

Nuair atá lámha glana agat cuirtear srian ar scaipeadh tinnis. Seans go bhfuil sibh uilig i bhur saineolaithe faoin am seo ach seo meabhrú daoibh ar conas do lámha a ní i gceart -

Cén uair ar chóir duit do lámha a ní?  I gcónaí...

 • I ndiaidh duit an leithreas a úsáid
 • Teagmháil a dhéanamh le hainmhithe 
 • Sula n-itheann tú
 • I ndiaidh duit a bheith ag spraoi taobh amuigh

 1. Fliuch do lámha le huisce te agus cuir gallúnach orthu.
 2. Cuimil do lámha le chéile go dtí go ndéantar sobal.
 3. Cuimil barr do lámha, idir do mhéara  agus faoi d'ingne.
 4. Ná déan dearmad ar d’ordóga agus cúl do lámha.
 5. Déan é seo ar feadh 20 soicind ar a laghad
 6. Glan do lámha faoi uisce reatha.
 7. Triomaigh do lámha le tuáille glan nó tuáille páipéir.

Tá amhrán deas ag safefood Ireland atá siad ag moladh duit canadh nuair atá tú ag nigh do lámha chun cuimhniú ar na rudaí atá le déanamh agat. Ba chóir go mbeadh tú ábalta é a chanadh dhá nó trí huaire taobh istigh de 20 soicind ag braith ar chomh tapa agus a chanann tú. Castar é le fonn Row, Row, Row Your Boat - 

Wash, wash, wash your hands,
Thumbs and fingers too,
Rinse and then make sure they're dry,
That’s the thing to do!

Seo físeán leis an arracht Rufus chun tú a threorú. 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Turgnaimh Fridín Gealra Glórmhóra

Ins na turgnaimh seo déanfaidh gealra ionadaíocht ar fridíní agus tástálfaidh muid trí rud éagsúla -  

1) cé chomh maith agus a níonn tú do lámha. 

2) Conas a scaipeann fridíní. 

3) An dtaitníonn sobal le fridíní

Turgnamh 1 – Chun a thaispeáint cé chomh héifeachtach agus atá níochán lámh

 1. Cuimil roinnt maothóir ar do lámha agus ansin croith beagán gealra ar do lámha agus cuimil le chéile iad. Beidh do lámha clúdaithe anois le 'fridíní’. 
 2. Nigh do lámha mar a dhéanfá de ghnáth sular fhoghlaim tú conas é a dhéanamh i gceart m.sh. sruthlaigh tapa. 
 3. Ar éirigh leat fáil réidh le mórán gealra?
 4. Anois nigh do lámha sa tslí ar thaispeáin an Múinteoir John duit agus ba chóir go bhfaighfeá réidh le i bhfad níos mó gealra.  
 5. Mar sin cén bealach do níochán lámh is éifeachtaigh chun fáil réidh le fridíní?

Turgnamh 2 – Chun a thaispeáin conas a scaipeann fridíní

 1. Cuir roinnt maothóir ar do lámha.
 2. Cuir beagán de na fridíní gealra ar do lámha agus cuimil le chéile iad.  
 3. Tá na fridíní i ndiaidh scaipeadh anois ar an lámh eile. 
 4. Croith lámha le daoine i do chlann agus déan teagmháil ansin le roinnt dromchlaí timpeall an tí. Coinnigh súil ar ché agus céard atá ionfhabhtaithe le fridíní gealra.
 5. Féach chomh héasca agus a scaiptear fridíní! Ní féidir leat fíor-fridíní a fheiceáil mar gheall go bhfuil siad chomh beag, sin an fáth go gcaithfidh muid ár lámha a ní chomh minic, fiú muna bhfeiceann muid aon salachar ná fridíní. 

Turgnamh 3 – Taispeáin cén fáth go bhfuil fuath ag fridíní ar ghallúnach

Ag teastáil uait – Babhla, uisce, gealra (oibríonn piobar go maith freisin), leacht gallúnaí

 1. Líon babhla le huisce
 2. Croith roinnt gealra ar an uisce.  Ba chóir go mbeadh sé ag snámh ar bharr an uisce. 
 3. Cuir do mhéar isteach i lár an bhabhla.  An dtarlaíonn aon rud?
 4. Anois cuir barr do mhéar i roinnt gallúnach agus ar ais i lár an bhabhla. Céard a tharlaíonn?

Toradh: Nuair a chuireann tú do mhéar i mbabhla fridíní gan aon ghallúnach ní tharlaíonn aon rud, seachas roinnt fridíní a fháil ar do mhéar.  

Nuair a chuireann tú do mhéar i mbabhla fridíní le gallúnach ar do mhéar bailíonn na fridíní leo ar luas lasrach.

Conclúid: Tá gallúnach ag teastáil chun fáil réidh le fridíní, ní oibríonn uisce amháin

Puzail

Bealach Fiacla – An féidir leat an taos fiacla a fháil tríd an lúbra chomh fada leis an scuab fiacla?

Rub a Dub Dub an féidir leat 7 difríochtaí a fheiceáil sa tobán?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí