M'Áit Chónaithe

Cluiche: Aimsigh Na Difríochtaí

Tá Seán sa seomra suite, ag léamh leabhar agus an cat ina luí in aice leis.  Aimsigh na difríochtaí idir dhá phictiúr.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.