Stampaí

Seo na treoracha faoi conas na stampaí a rinne Múinteoir Clíona i gceacht an lae inniu a dhéanamh. Bíodh spraoi agat le stampaí! 

Ag teastáil uait – Cairtchlár, píosa sreangáin, cipíní / cipíní fiacla, gliú, páipéar, péint, scuab phéinteála. 

 1. Gearr amach cearnóg den chairtchlár


   
 2. Gearr amach stiall den chairtchlár chun murlán a dhéanamh. Fill ina dhá leath é agus ansin fill ag an mbun é agus gliúáil ar an gcearnóg den chairtchlár é. 


   
 3. Clúdaigh an stampa le gliú agus cóirigh an sreangán i bpatrún atá ina ghuairneán (nó pé patrún is mian leat!)


   
 4. Scuab an péint ar an sreangán.


   
 5. Brúigh síos an stampa ar do pháipéar. 


   
 6. D'fhéadfá stampa eile a dhéanamh freisin ag úsáid cipíní, no aon rud eile a cheapann tú a bheadh go maith chun prionta a dhéanamh.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Lorg na Lapaí

Agus anois priontaí atá an-éagsúil - lorg coise ainmhithe!  An bhfaca tú roinnt loirg lapaí sa phuiteach riamh agus ar smaoinigh tú ar na hainmhithe a d'fhág na loirg ina ndiaidh? Seo treoir gearr faoi chuid de loirg coise ainmhithe na hÉireann. An áit is fearr chun na loirg a fheiceáil ná ar thalamh bog cois na habhann, sa sneachta, nó sa phuiteach tar éis na báistí.

Jócanna Ainmhithe

How do you catch a squirrel?

- Climb a tree and act like a nut.

What do you get if cross Bambi with a ghost?

- Bamboo!

What do you call a deer with no eyes?

- No idea! (No eyed deer, get it?)

Where do otters keep their money? 

- In the river bank!

What do you call a fox with carrots in his ears?

- Anything you want, he can't hear you!  

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.