Fíric V Tuairim

Inniu mhúin Múinteoir Ray dúinn, go bhfuil ceisteanna ann a bhfuil freagra amháin acu (fíric) agus ceisteanna eile nach bhfuil freagra cinnte acu (tuairim).  

Scríobh síos cé acu de na ceisteanna a leanas go bhfuil freagra acu atá ina fíric nó ina tuairim. 

Cuimhnigh:  Ní gá duit an cheist a fhreagairt (ach déan é sin freisin más maith leat), níl le déanamh ach fíric nó tuairim a scríobh lena dtaobh.

 

Cluiche: Díospóireacht Draíochtúil

Seo cluiche spraíúil gur féidir leat a imirt sa bhaile.  Tá 2 imreoirí ar a laghad ag teastáil uait, roinnt píosaí cárta nó páipéir, agus rud éigin chun iad a choinneáil (babhla nó bosca).

  • Scríobh ábhair éagsúla ar chárta nó píosaí páipéir. 

  • Cuir na cártaí sa mbosca agus pioc ceann go randamach. 

  • Cuir 60 soicind ar an stopuaireadóir do chách.

  • Caithfidh gach duine a dtuairim a thabhairt faoin ábhar chomh tapa agus is féidir, ansin athschocraigh an t-am agus tugann an chéad duine eile a dtuairim faoin ábhar. Is féidir libh aontú nó easaontú faoin ábhar, ach caithfidh sibh fáthanna a thabhairt.

Seo roinnt samplaí d'ábhair a d’fhéadfá a úsáid, ach pioc aon ábhar is mian leat!

  • Tá sé i bhfad níos fearr don dúlra, má fhanann daoine sa bhaile.

  • Tá éidí scoile go maith.

  • Níl sé tábhachtach athchúrsáil a dhéanamh. 

  • Ba chóir go mbeadh cosc ar obair bhaile.

  • Is é an t-am is fearr den bhliain ná an Samhradh.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Is Mise: Féinphortráid

Maisigh imlíne an choirp seo, ag taispeáint na rudaí a thaitníonn leat fút féin agus na rudaí go bhfuil tú go maith ina mbun. Seol isteach chugainn é más mian leat!

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

FREAGRAÍ - FÍRIC V TUAIRIM: 1) FÍRIC 2) FÍRIC 3) TUAIRIM 4) FÍRIC 5) TUAIRIM 6) TUAIRIM 7) FÍRIC 8) TUAIRIM