Céard A D'fhoghlaim Muid

Mhúin an Múinteoir John dúinn faoi airgeadra inniu.  Seo roinnt de na rudaí a d'fhoghlaim muid:

  • Úsáideann go leor tíortha an t-airgead céanna a úsáideann muidne agus úsáideann cuid eile cineálacha éagsúla airgid. In Éirinn, úsáideann muid an euro.  

  • Tugtar airgeadra ar an gcineál airgid a úsáidtear i dtír.

  • Úsáideann muid pointe deachúlach agus muid ag plé le hairgead.  Is í an uimhir roimh an bpointe deachúlach ná an uimhir iomlán euro atá againn. An uimhir i ndiaidh an phointe deachúlaigh ná an méid cent atá againn. Mar shampla, is ionann €1.20 agus a haon euro agus 20 cent!

Gníomhaíocht: Lúbra Airgid

Féach an féidir leat cabhrú le Jim agus Jane dul go dtí an siopa chun níos mó plandaí a cheannach lena gcuid euro

Ollmhargadh Sa Bhaile

Cén fáth nach n-osclaíonn tú do shiopa féin sa bhaile duit féin agus do chlann, le cleachtadh a dhéanamh ar an Euro a úsáid agus chun suimeanna éagsúla a íoc?  Cuir praghsanna ar na rudaí éagsúla, cum ainm don ghnó, agus oscail an siopa!  Seol na pictiúir chuig suíomh gréasáin an RTÉ Home School Hub.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.