Keith Haring

Ealaíontóir Meiriceánach is ea Keith Haring a bhfuil cliú air as a shaothar ealaíne cartún daite. Go minic ina chuid pictiúirí feictear imlínte spásárthaí, daoine ag damhsa, leanaí ag lámhacán agus madraí ag tafann. Tá na híomhánna seo timpeallaithe ag gníomhlínte a bhfuil an chosúlacht orthu go bhfuil siad ag gluaiseacht, ar creathadh, ag spré nó ag déanamh fuaimeanna.  

Agus é ina pháiste chuaigh na cartúin a rinne Charles Shultz (Snoopy) agus Walt Disney i bhfeidhm air chomh maith le léaráidí Dr Seuss.  Chaith sé na huaireanta fada ag tarraingt cartúin lena athair, a raibh grá aige freisin don chartúnú. 


Bhí spéis mhór ag Haring ealaín phoiblí a chruthú a d'fhéadfadh gach duine sult a bhaint as, agus tharraingíodh sé pictiúir cailce in áiteanna folmha in íosbhealaí Nua-Eabhrac . Níorbh fhada gur thug na mílte duine a d’úsáid na traenacha faoi thalamh gach lá aird ar a chuid ealaíne agus scaip an scéal ar an teilifís agus sna nuachtáin. Tharraing sé cáil air féin ar fud an domhain agus iarradh air a shaothar a chur ar taispeáint sna dánlanna is mó le rá.  

In aineoinn chliú agus saibhris bhí Haring ag iarraidh go mbeadh a chuid ealaíne ar fáil i gcónaí do chách  agus d’oscail sé siopa darbh ainm an Pop Shop, a dhíol póstaeir, suaitheantais agus t-léinte dá shaothar. Thaitin sé leis freisin a bheith ag obair le scoileanna agus ospidéil chun múrphictiúir daite a chruthú. 

Seo múrphictiúr a rinne sé i Philadelphia le cabhair ó ghrúpa daltaí ardscoile. 

Pioc amach duine amháin as an múrphictiúr agus déan iarracht iad a tharraingt.  

Ceisteanna

Cén tír arbh as do Haring? 

___________________________________________________________________

Cén stíl ealaíne a bhí ag Haring agus céard é an rud is mó a thaitin leis a tharraingt? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Cén ealaíontóirí a chuaigh i bhfeidhm ar shaothar Haring?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cén áit ar thaithin sé le Haring a shaothar ealaíne phoiblí a dhéanamh?

________________________________________________________________________

Gníomhaíocht

An féidir leat do charachtar féin a tharraingt i stíl Haring, le himlíne láidir, gníomhlínte agus dathanna geala? 

Cén fáth nach ndéanann tú an rud a rinne Haring agus cailc a fháil chun roinnt ealaíne sráide a dhéanamh le hardú meanman a thabhairt dóibh siúd atá ag siúl thar bráid. Glac inspioráid óna charachtair damhsa agus iarr ar do chlann féin luí ar an talamh, iad ag déanamh gníomh damhsa, agus tarraing timpeall orthu agus líon isteach le dathanna geala iad.  

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh. Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí: 1) Meiriceá 2) Saothar ealaíne cartún daite le spásárthaí, daoine ag damhsa, páistí ag lámhacán agus madraí ag tafann 3) Charles Shultz, Walt Disney agus Dr Seuss 4) Íosbhealaí Nua Eabhrac