Mna´ Ar An Uisce

I gceacht an lae inniu, d'inis Mu´inteoir John du´inn faoi roinnt foghlaithe mara iontacha gur mna´ a bhi´ iontu. Sheol na mna´ seo a bhi´ la´idir, cumhachtach agus neamhsplea´ch ar an mho´rmhuir ar tho´ir saibhris, saoirse agus uaireanta di´oltais.

Credit: The O'Brien Press
  • Nuair a du´radh le Gra´inne Ni´ Mha´ille nach bhfe´adfadh si´ a bheith mar chuid d'fhoireann loinge a hathair mar gheall go ngabhfadh a gruaig fhada i bhfostu´ i ro´pai´ na loinge, ghearr si´ cuid mhaith da´ cuid gruaige agus baisti´odh an leasainm 'Gra´inne Mhaol’ uirthi.

  • Fodhlai´ mara eile go raibh fuil E´ireannach inti ab ea Anne Bonny a raibh ca´il uirthi as a bheith teasai´ agus misniu´il. D’o´lfadh si´ rum go ci´ocrach, bhi´odh si´ ag eascaini´, bhi´ si´ ina claimhteoir agus la´mhacho´ir piostal chomh maith le haon fhear sa chriu´.

  • Chungombeadhsi´a´baltaanfo´dasheasamhisaolabhi´ faoi smacht ag fir, bhi´odh Mary Read gle´asta mar a bheadh fear agus d'oibrigh si´ i bpoist e´agsu´la a bhi´ eisiach d’fhir ag an am. Saighdiu´ir a bhi´ inti ar dtu´s, ansin bhi´ si´ ina

  • Fodhlai´ mara Meiricea´nach glic agus sleamhain abea Rachel Wall. Bheadh cuma ar an mba´d go raibh dama´iste de´anta ag na farraigi´ fia´ine do´, dama´iste a bhi´ de´anta d'aon turas ag an gcriu´. Sheasfadh Rachel ar deic, ag ligean uirthi fe´in go raibh si´ cu´thail, ag impi´ ar na ba´id a bhi´ ag dul thar bra´id cabhru´ le´i. Nuair a thagfadh an lucht tarrtha´la soineanta i ngar, roba´ladh agus du´nmharai´odh iad.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Gni´omhai´ocht Mara-aaaar

Da´ bhfe´ada´ do bhrat foghlai´ mara fe´in a dhearadh, ce´n chuma bheadh air? Bhunaigh na fodhlaithe mara a gcuid bratacha ar na rudai´ a bhi´ gar da´ gcroi´the, cloigeann agus croschna´mha, claimhte, ach uaireanta croi´the, toirti´si´ agus an Mhaighdean Mhara. Dearaigh do cheann fe´in agus seol isteach chugainn e´. Ba bhrea´ linn e´ a fheicea´il!

Cuardach Focal

Fe´ach an fe´idir leat gach focal a aimsiu´ i gcuardach focal Grace O'Malley.

Nod: Ta´ na focail ag dul suas agus si´os, o´ thaobh go taobh, agus go trasna´nach freisin

Credit: twinkl.ie

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.