Éadaï Speisialta

 Anois agus muid tar éis a bheith ag foghlaim faoi éadaí speisialta le Muinteoir John, is féidir linn cluiche meaitseála a imirt!  Féach go cúramach ar na héadaí atá ar gach duine thíos agus tarraing líne ón duine go dtí an jab a mheaitseálann a gcuid éadaí.

Cluiche sa Bhaile

1) Scríobh síos ócáidí difriúla ar stiallacha páipéir, fill iad agus cuir isteach i mbabhla iad.

2) Pioc amach ceann amháin ag an am agus féach an féidir leat na héadaí don ócáid sin a aimsiú timpeall an tí.

3) Bíodh comórtas agaibh chun féachaint cé agaibh a ghléasann níos amaidigh ná aon duine eile agus cén fáth nach seolann sibh chugainn na griangrafanna díot gléasta suas?

Seo roinnt samplaí:

  • Cóisir bhréigéide
  • Ag dul ar scoil
  • Feisteas Tuismitheora/Caomhnóra
  • Spóirt
  • Ag tosú sa sorcas
  • Ag dul go Hogwarts

Litreacha Measctha Suas

An féidir leat na héadaí le litreacha measctha suas a fháil?

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

FREAGRAÍ:  1) STOCAÍ 2) GÚNA 3) GEANSAÍ 4) TLÉINE 5) BRÍSTÍ