Casfhocail

 

Roimh thaispéantas ar bith, ba chóir do aisteoirí a cinntiú go bhfuil nguthanna téite suas. Seo roinnt casfhocail a chuirfeas iallach ort na matáin i do aghaidh a úsáid. Seas suas agus abair amach breá ard iad ar nós go raibh tú ar an stáitse. Abair gach ceann 5 huaire i ndiaidh a chéile.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Ceachtanna Shimplí Drámaíochta an Múinteoir Ray

Scathánú: 

Tá beirt ag teastáil chun an cluiche seo a imirt. Seas díreach ar aghaidh a chéile, tá duine amháin agaibh ag féachaint isteach sa scathán agus an duine eile agaibh is ea an scáil. Níl le déanamh ag an scáil ach gach rud a dhéanann an duine eile a chóipeáil, gothaí gnúise san áireamh.

Malartaigh áiteanna tar éis píosa beag. Agus an-scil agaibh ann le duine amháin ag i gceannas agus an duine eile á leanúint, anois bain triail as scathánú a dhéanamh ar a chéile ag an am céanna, gan aon duine agaibh i gceannas. 

Péinteáil an Bosca 

Is féidir é seo a dhéanamh i d'aonar, ach tá sé úsáideach go mbeadh duine ar fáil chun na treoracha a léamh amach duit

 • Suí ar an urlár. 
   
 • Samhlaigh go bhfuil tú istigh i mbosca beag; is féidir leat do lámha a bhogadh, ach níl sé baileach sách ard go bhféadfá seasamh suas. Samhlaigh go bhfuil scuab phéinteála agus canna mór péinte le do thaobh. Pioc suas do scuab agus oscail an canna péinte. Seo péint draíochta; gach uair a thumann tú do scuab phéinteála isteach, athraíonn an dath. Triomaíonn an péint go han-tapa mar sin ná bí imníoch faoi rudaí a bheith míshlachtmhar.
   
 • Péinteáil an taobh istigh den bhosca le péint, an síleáil agus an urlár san áireamh. Úsáid pé dath agus dearadh gur mian leat.
   
 • Nuair atá tú críochnaithe úsáid canna nua péinte draíochta. Seo péint don doras draíochta. Seo péint don doras draíochta. Má phéinteálann tú doras ar an mbosca, is fíor-dhoras a bhéas ann.
   
 • Nuair atá an doras déanta, oscail é agus tar amach as an mbosca. Sín amach tú féin, bhí tú cineál brúite istigh ann. 
   
 • Féach ar an taobh amuigh den bhosca. Tá péint ag teastáil uaidh freisin. Faigh an péint ón mbosca agus tosnaigh ag péinteáil an taobh amuigh. Úsáid an péint draíochta don doras agus na fuinneoga. 
 • Anois tá do theach beag féin agat. 

Jo´canna

Why did the vampire give up acting?

- Because he couldn't find a part he could sink his teeth into.

Why do we tell actors "break A leg"?

- Because every play has a cast

Did you hear about the actor who fell through the floorboards?

- It was just a stage he was going through

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.