Cluiche Réamhaclaíochta: Deir Simon Harris...

Seans go bhfuil cur amach agat ar an gcluiche Simon Says, bhuel tá casadh cliste curtha againn leis. Tá Aire Sláinte na hÉireann Simon Harris go mór sa nuacht le déanaí, ag cur ina luí orainn ár lámha a ní agus fanacht sábháilte sa bhaile.

Agus é sin ar intinn againn, seo conas an cluiche réamhaclaíochta: DEIR SIMON a imirt.  Tá ar a laghad 3 imreoirí ag teastáil mar sin iarr ar gach duine sa bhaile a bheith páirteach. Agus cuimhnigh i gcónaí agus tú ag déanamh aclaíochta, má tá rud éigin i do ghortú stop láithreach agus ná déan an iomarca. 

1) Roghnaigh duine le bheith ina scairteoir.  Scairteann siad amach gníomhaíochtaí agus caithfidh na himreoirí na treoracha a leanúint ach amháin nuair a deireann an scairteoir 'Deir Simon Harris....' sula ndeirtear pé ghníomh atá le déanamh.

2) Mar shampla, má dheireann an scairteoir: "Deir Simon Harris do lámha a sciúradh!" ansin déanann gach duine gníomh ar nós na lámha a bheith á sciúradh. Ach más rud é go ndeireann an scairteoir ‘Sciúradh do lámha’ agus níl ‘Deir Simon Harris’ ráite roimh ré agus má dhéanann imreoir an ghníomh, tá siad amuigh agus tá orthu fanacht go mbeidh an cluiche thart.

3) Tá an bua ag an duine deiridh atá fághta sa gcluiche.

4) Is féidir sprioc ama de 10 nóiméad a bheith agat don chluiche seo, nó imir le chomh fada agus is mian leat, ag braith ar an spraoi atá tú ag baint as

5) Seo roinnt smaointe do ghníomhaíochtaí gur féidir a scairteadh amach (bíodh ‘Deir Simon Harris..’ ráite roimh ré nó ná bíodh):

 • Preab siar óna chéile (chun scaradh sóisialta a chleachtadh).
 • Nigh do lámha go bríomhar.
 • Ag croitheadh go fiáin! (Croith do cholainn ar fad).
 • Múch an víreas le do chos (gread do chosa 10 n-uaire).
 • Déan casacht isteach i d'uillinn lúbtha 10 n-uaire (ag athrú ó uillinn go huillinn)
 • Ardaigh do lámha suas agus síos 5 huaire (ar nós go bhfuil tú ag rá 'haigh’ leis an comharsana atá i bhfad uait).

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Cluiche: Leaisteanna Tuáille Gréithe  (3+ Imreoirí)

Seo cluiche breá éasca mar mhalairt ar an leadrán sa bhaile agus beidh tú ag bogadh leat!

 • Seasann duine amháin ar chuisín, agus níl cead acu imeacht ón gcuisín le linn an chluiche.
 • Cuireann siad 3 thuáille gréithe isteach ina gcuid éadaí.
 • Déanann na himreoirí eile iarracht breith ar na tuáillí gréithe gan leaist a bheith curtha orthu.
 • Má chuirtear leaist ar imreoir, caithfidh siad seac leimní a dhéanamh 10 n-uaire mar bhreith.
 • Nuair atá na tuáillí gréithe bainte, malartaigh róil le chéile!

Súil Siar: Cleachtadh Cuarda

Seo achoimre tapa ar cheacht corpoideachais an Múinteoir John, agus is féidir é seo a dhéanamh arís sa bhaile! Oibrigh ort agus más mian leat taifead do chleachtadh cuarda gach lá chun súil a choinneáil ar an dul chun cinn.

1) SÁ GRÓIGTHE – 10 ansin 8 ansin 6.

2) PLANC – Coinnigh ar feadh 30 soicind é, ansin 20 soicind ansin 15.

3) BUALADH NA GUAILLÍ – Déan 20 ansin 15 ansin 15 arís.

4) GRÓIGEADH AON CHOSA – 8 le gach cos, ansin 6 le gach cos, ansin 6 le gach cos arís.

5) BRÚ ANÍOS – Déan 15 ansin 10 ansin 8.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.