Gníomhaíocht: Dearbhairde

Nuair atá muid ag plé na huirlisí ceoil atá i gceolfhoireann, is iondúil go mbíonn an nóta is ísle ag an uirlis is mó agus an nóta is airde ag an uirlís is lú. Is é an téarma a úsáidtear agus plé á dhéanamh ar cé chomh hard nó íseal agus atá nóta ná TUINAIRDE. 

B'fhéidir gur thug tú faoi deara le linn Carnabhal na nAinmhithe, gur bhain an cumadóir Camille Saint-Saëns úsáid an-chliste as nótaí arda chun na hainmhithe beaga a léiriú (cosúil leis na héisc san uisceadán) agus nótaí ísle do ainmhithe níos mó (cosúil leis an eilifint).

Féach ar na huirlisí seo agus ansin líon na bearnaí isteach má cheapann tú go mbíonn tuinairde ARD nó ÍSEAL acu go hiondúil. Freagraí ag bun an leathanaigh.

 Tá tuinairde _______________ ag an olldord.

 Tá tuinairde ____________  ag an fheadóg mhór.

 Tá tuinairde ______________ ag an veidhlín.

 Tá tuinairde ____________ ag na tiompáin.

 Tá tuinairde __________________ ag an mbasún.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh. Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Déan É: Nótaí Ón Nádúr (Feadóg Féir) 

Is féidir feadóg féir a dhéanamh go han-tapa agus tá neart spraoi le baint as nuair atá tú taobh amuigh. Déanann sé torann ar nós cearc nó coileach!  Níl ag teastáil uait ach seamaide féir láidir, dhá ordóg agus béal.

Céim 1: Fáisc barr an seamaide féir idir do dhá ordóg, ansin sín amach é idir meall do bhosa faoin dá ordóg. Cuir do mhéaracha le chéile, iad fáiscthe go scaoilte.

Céim 2: Séid isteach sa mbearna idir do ordógaí, ionas go mbaineann an t-aer crith as an bhféar. Bá chóir go mbeadh feadaíl ag teacht amach as.

Céim 3: Muna gcloiseann tú aon rud, bog an seamaide féir beagáinín, déan cinnte go bhfuil sé sínte amach ach gan a bheith fáiscthe an iomarca ar fhaitíos go mbrisfeadh sé,, agus tabhair faoi arís. B'fhéidir go mbeadh beagán cleachtadh ag teastáil, ach tiocfaidh tú isteach air gan mhoill!

Music Jokes

What types of songs do planets sing?

- Nep-tunes.

What makes music on your hair?

A headband.

What type of music are balloons afraid of? 

Pop music.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh. Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.

Freagraí Dearbhairde: ÍSEAL / ARD / ARD / ÍSEAL / ÍSEAL