Déan É: Stionsaláil sa Bhaile

An raibh a fhios agat gur féidir leat stionsail a dhéanamh as gnáth-rudaí atá le fáil timpeall an tí?  Féach cad is féidir leat a aimsiú taobh istigh agus taobh amuigh, agus is féidir leat dearaí a chruthú tú féin. Seo roinnt dearaí a chruthaigh muid ag úsáid gnáth-rudaí comónta:

Stionsal 1: Bláth Taespúnóige 

1) Rianaigh cruth na taespúnóige chun na peitil blátha a dhéanamh. 

2) Ba chóir go mbeadh do bhláth cosúíl leis an gceann seo. Ni gá go mbeadh sé foirfe, mar go mbeidh tú á ghearradh amach ar aon nós.

3) Gearr amach go cúramach é le siosúr sábhála. Iarr cabhair ó dhuine fásta má theastaíonn sé.

4) Cuir péint air chun do dhearadh stionsal a chruthú.

5) Úsáid dathanna éagsúla chun bláthanna stionsaláilte difriúla a dhéanamh.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn. 

Stionsal 2: Duilleog Daite

1) Cuir duilleog ar phláta páipéir (nó páipéar nó cárta) agus rianaigh timpeall air.

2) Gearr amach an cruth croí agus más mian leat stionsaláil a dhéanamh ar bhealach éagsúil, cuir roinnt péint ar phíosa seanéadach agus cuimil an stionsal croí leis an éadach.

3) Más mian leat cur le dearadh do stionsal, rianaigh timpeall ar an gcroí, nó is féidir é a fhágáil mar atá sé.

Seacláid The

Is féidir do stionsail a úsáid ar go leor slite. Cén fáth nach gcruthaíonn tú dearadh gur féidir a úsáid le seacláid the, ag baint leas as stionsal atá déanta agat féin?

Artsy Fartsy Funnies

I got fired from my job as a stencil maker.  I guess I just wasn't cut out for it!

What does a pirate steal in his spare time? Arrrrrrrrrrrrrrrrrt.

Where does a cow hang her paintings? In a mooseum.

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.