Mo Bhaile

Líon isteach an bhileog gníomhaíochta, le sonraí faoi do bhaile! Muna féidir leat é seo a phriontáil, tarraing do léaráid féin agus líon isteach é.

 

Conas Gur Féidir Liom Cabhrú?

Líon isteach ainmneacha na ndaoine a dhéanann na jabanna seo go hiondúil sa teach. B'fhéidir go ndéanann tusa cuid de na jabanna. An bhféadfá níos mó a dhéanamh timpeall an tí?  An bhféadfá lámh cúnta a thabhairt le níos mó jabanna?

                    Jab                                                                                     Duine                                        

Ag ullmhú an dinnéir

 

Rudaí a chur sa mbosca athchúrsála

 

Do pheata a chothú (má tá ceann agat)

 

Ag glanadh do sheomra

 

Ag glanadh le folúsghlantóir

 

Ag cruinniú éadaí salacha don níochán

 

An siopadóireacht a chur i dtaisce

 

Ag cur uisce ar na plandaí

 

 

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.