Am Sosa

Anois agus Clíona i ndiaidh roinnt teicnící suaimhnis a thaispeáint daoibh chun cabhrú le himní agus teannas, déan iarracht ar a laghad 10 nóiméad a ghlacadh gach lá an tseachtain seo ag déanamh cleachtadh análaithe.

Bí cinnte am rialta agus áit ciúin a bheith agat chun d'aird a dhíriú ar do análú. Tá sé tábhachtach a bheith sláintiúil agus folláin, go háirithe le linn na laethanta aisteacha seo.

 • Suigh go ciúin i gcathaoir le do chosa ar an urlár agus dún do shúile (má tá tú compordach le do shúile a beith dúnta).

 • Dírigh do chuid aird ar do chorp.

 • Tabhair faoi deara conas a dtacaíonn an chathaoir le do chorp agus tabhair faoi deara do análú.

 • Tabhair faoi deara an taer ag teacht isteach i do chorp, tríd do shrón agus ag líonadh do scámhóga.

 • Tabhair faoi deara conas go n-ardaíonn agus go n-íslíonn do chliabhrach agus do bholg le gach anáil.

 • Dírigh do aird ar do lámh chlé.  Croith do mhéaracha ansin déan dorn le do lámh. Ná scaoil le do ghreim ar feadh 3 soicind agus ansin scaoil leis. Déan an rud céanna le do lámh dheas. 

 • Déan do chos dheas a theannadh agus coinnigh teannta ar feadh 3 soicind é agus ansin scaoil leis. Déan an rud céanna le do chos chlé.

 • Déan do ghuaillí a theannadh.  Fan ort. Tabhair faoi deara an fhuinneamh a ghlacann sé iad a choinneáil teannta. Anois lig do scíth.


 • Dírigh do aird ar do aghaidh.  Déan do aghaidh a theannadh, fáisc do ghiall, agus coinnigh ar feadh 3 soicind é, agus lig do scíth.

 • Dírigh do aird arís ar do análú.  Tá do chliabhrach ag ardú agus ag ísliú. Ag análú isteach agus amach.

 • Scaoil le pé teannas atá fágtha i do chorp amach le do chuid análú.

 • Agus anáil á tharraingt agat, samhlaigh go bhfuil do chorp á líonadh le teas agus suaimhneas. Déan é seo ar feadh thart ar 30 soicind agus ansin dírigh arís ar do análú

 • De réir a chéile tosnaigh ag díriú ar na fuaimeanna atá sa tseomra.  

 • Oscail do shúile go mall.

Déan É

Bosca Buairt

Is maith an rud é Bosca Buairt a úsáid chun bainistíocht a dhéanamh ar rudaí atá ag cur imní ort. Nuair a úsáideann tú é, is féidir leat do aird a dhíriú agus a bheith ag smaoineamh ar na rudaí atá ag cruthú teannas duit, ansin is féidir leat iad a fhágáil sa mbosca go dtí go bhfuil tú réidh le labhairt fúthu. Cabhraíonn sé seo mar gur féidir leat pé rud atá ag déanamh buairt duit a chur in áit fhisiceach agus gheobhaidh tú faoiseamh as seo toisc nach mbeidh tú ag smaoineamh orthu an t-am ar fad.

1) Faigh bosca beag agus maisigh é in aon bhealach gur mian leat. Bí chomh cruthaitheach agus is féidir.

2) Scríobh gach buairt ar phíosa páipéir agus tabhair uimhir idir 1-10 don bhuairt (1 - rud atá tú beagáinín buartha faoi, 10 – rud atá tú an-bhuartha faoi) Tabharfaidh sé seo tuiscint níos fearr duit ar na rudaí atá ag cur imní ort agus cé chomh mór agus atá an t-imní sin.

3) Cuir sa mbosca é i ndiaidh é a fhilleadh.

4) Tóg amach buairt amháin ag an am, nuair atá tú réidh chun labhairt le duine faoi go bhfuil iontaoibh agat astu. Má chabhraíonn sé seo leat agus muna bhfuil tú buartha faoin rud áirithe sin níos mó, stróic ó chéile é agus caith sa mbosca athchúrsála é. Muna bhfuil sé in am agat labhairt faoi agus má tá tú buartha faoi go fóill, fág sa mbosca é go dtí am éigin eile.

5) Agus tú ag tabhairt faoi gach rud atá ag déanamh buairt duit, coinnigh an uimhir i do cheann freisin. An bhfuil an uimhir athraithe? An bhfuil sé níos airde nó níos ísle? An féidir leat fáil réidh le rud éigin go raibh tú buartha faoi? An bhfuil rud éigin nua go bhfuil tú buartha faoi le dul isteach sa mbosca?

6) Tá súil againn go mbainfidh sibh tairbhe as seo, agus cuimhnigh - ní bheidh na laethanta aisteacha seo linn go deo, ní bhíonn in aon rud ach seal.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.