Eadaí

Mo Chuid Éadaí

 

Cén éadaí atá á chaitheamh agat?  Tarraing tú féin agus do chuid éadaí, ansin scríobh síos do ainm agus na héadaí atá chaitheamh agat ag an mbun.

Cuirigí grianghraif chugainn don méid atá déanta agaibh.  Iarraigí ar bhur dtuismitheoirí cabhrú leat iad a sheoladh chugainn.